Obligatoriske krav:

  1. Kjenne til regler for bruk av bilder på Internett.
  2. Ha kjennskap til komposisjon og motivvalg.
  3. Ta fem gode bilder med tema; speiding og/eller vennskap. Vis disse på et speidermøte.
  4. Sammen med gruppen lage en bildepresentasjon til opptakskveld/foreldrekveld.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Fotografere et portrettbilde, og et naturbilde.
  • Vær kreativ! – Fotografer et objekt fra en ny og spennende vinkel – ovenfra, nedenfra, nærme, på avstand mm.
  • Skyt fra hofta! – Ta bilder uten å se i søkeren.
  • Lag og ta bilde med camera obscura/pinholekamera.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken