Obligatoriske krav:

  1. Diskutere hva fred er.
  2. Gjøre rede for hvordan speiderne arbeider for fred.
  3. Vite hva en konflikt er og kjenne til ulike typer konflikt (interesse- og verdikonflikt).
  4. Snakke om konfliktløsning og lære strategier for hvordan en best løser en konflikt f.eks. i patruljen.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Finne en konflikt som pågår i Norge og forsøke og komme med forskjellige løsninger.
  • Sette deg inn i en pågående konflikt og lage en plakat eller presentasjon over situasjonen.
  • Kontakte noen som har opplevd krig eller en konflikt, eller en organisasjon som arbeider for fred.
  • Lage en plakat over en vinner av Nobels Fredspris og diskutere hvem som kunne ha vunnet prisen.
  • Planlegge et tiltak for fred som dere i gruppen kan gjøre og gjennomfør dette.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.