Obligatorisk krav:

  1. Kjenne tre forskjellige fugler.
  2. Høre på lyden/ sangen de lager og prøve å kjenne igjen fuglene.
  3. Lage en fuglemater/ fuglebrett eller fuglekasse og henge opp.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

  • Studere hvilke fugler som spiser av maten du legger ut.
  • Lage en liste over hvor mange forskjellige fugler du ser i løpet av en dag/uke.
  • Vite hva en trekkfugl er og hva en standfugl er.
  • Delta i en stafett om fugler og fuglelyder.

 

 

Svarttrost

Bofink

Svarthvit fluesnapper

Rødstrupe

Løvsanger

Kjøttmeis

 

Granmeis

Flaggspett

Svartspett

Blåmeis

 

 

 

 

Møteforslag til dette aktivitetsmerke finner du her og her

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken