Obligatoriske krav:

  1. Kunne utseendet på 20 fuglearter.
  2. Kunne åtte fuglelyder.
  3. Delta på orrhane- eller tiurleik, besøke et fuglefjell eller et annet sted med et særeget fugleliv.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Kunne skille mellom hann og hunn på minst åtte fuglearter.
  • Delta på fugletellingshelg, og rapportere inn dette til fuglevennen.no.
  • Rapportere inn minst tre observasjoner på artsobservasjoner.no.
  • Legge ut / henge ut ulike typer fuglemat (fett, korn, frø, brød, frukt, bær) og loggføre hvilke fugler som spiser hva slags mat i minst en måned.
  • Finne ut om dere har fuglearter som står på rødlisten i deres nærmiljø, og bidra i et tiltak som er iverksatt for å verne disse fuglene.
  • Lære dere typiske kjennetegn ved disse fugleordnene: haukefugler, vadefugler, spurvefugler, storkefugler, andefugler og ugler.
  • Være med på fuglefanging og ringmerking av fugler.