Obligatoriske krav:

  1. Kjenne igjen seks fugler.
  2. Kjenne tre fuglelyder.
  3. Vite hva standfugl og trekkfugl er.
  4. Lage og henge opp en fuglekasse.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Henge opp fuglemat hjemme, lage en loggbok og loggføre minst tre observasjoner i løpet av en uke.
  • Finne ut om dere har fuglearter som står på rødlisten i deres nærmiljø, og lære litt om hvorfor disse er truet.
  • Gå på fugletur og se hvor mange forskjellige fuglearter dere ser i løpet av turen.
  • Lære om, og lage en kreativ presentasjon av en rovfugl i ditt nærmiljø.
  • Lære om, og lage en kreativ presentasjon av Norges nasjonalfugl.
 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken