Obligatoriske krav:

  1. Gå på tur og finn forskjellige steiner og se på fjellknauser, skrenter, veiskjæringer og lignende.
  2. Kunne navn på to forskjellige steintyper og kjenne de igjen.
  3. Snakke sammen om hvorfor noen steiner er runde og glatte mens andre er kantete.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken