Obligatorisk krav:

  1. Gå på tur og finn forskjellige steiner og se på fjellknauser, skrenter, veiskjæringer og lignende.
  2. Kunne navn på to forskjellige steintyper og kjenne de igjen.
  3. Snakke sammen om hvorfor noen steiner er runde og glatte mens  andre er kantete.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

  • Lage en figur av steiner du har funnet, f.eks et lite steintroll.
  • Lage en samling av steiner.
  • Hør eventyret om Gutten som kappåt med trollet eller De syv gode hjelperne.
  • Finne en stein som er glatt og fin å holde i hånden.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken