Obligatoriske krav:

  1. Alltid benytte flytevest i kano.
  2. Vite hva som er foran og bak på en kano, og gå i land/gå i kano.
  3. Vite hvordan man holder en padleåre og hvordan man bruker denne.
  4. Kunne regler for bruk av kano og oppførsel i kano.
  5. Være på en kanotur.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Delta på kanoløp.
  • Kunne snu en kano og padle i ring.
  • Kunne plukke opp gjenstander i vannet fra kanoen.
  • Kunne bytte plass med en annen i kanoen.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken