Obligatorisk krav:

 1. Kjenne hovedtrekkene i kirkeårets gang, og den bibelske bakgrunnen for:
 • Julaften/Juledag
 • Maria budskapsdag
 • Skjærtorsdag
 • Langfredag
 • Påskedag
 • Kristihimmelfartsdag
 • Pinsedag
 • Olsok
 • Allehelgensdag

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

 • Velge en liturgisk farge, lage en stola (for prest eller diakon) messehakel, prekestol- eller alterklede til denne fargen. Teknikk er valgfritt, vær bevisst på hvordan de symbolene du velger henger sammen med Kirkeråstiden/Kirkeårsdagene som denne liturgiske fargen brukes.
 • Lage en lysglobe som kan brukes enten inne i deres lokale kirke eller på friluftsgudstjenester.
 • Lage en julekrybbe med minimum ti figurer.
 • Lage en kopi av skipet som henger i en av dine lokale kirker. I mange kirker henger det en kopi av en skute/et skip i kirkeskipet.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken