Obligatoriske krav:

  1. Forklare konstruksjon og virkemåte av termometer og barometer.
  2. Kjenne de alminnelige spåtegn og ordtak som kan forutsi været.
  3. Lære om de forskjellige vindstyrkene i Beauforts skala.
  4. Vise at du forstår værkartet og de mest brukte symbolene.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Legge fram en værlogg med daglige observasjoner over et tidsrom av 14 dager.
  • Kjenne til fire forskjellige skytyper, og vite hvilket vær de kan bringe med seg.
  • Besøke en meterologisk observasjonsstasjon og få en orientering om dens funksjon.
  • Gjøre rede for de forskjellige klimatyper og -soner, og de faktorer som betinger disse.
  • Med enkle og dels selvlagede instrumenter ta observasjoner og føre værrapport gjennom tre måneder. Observasjonene skal være grunnlaget for en kort rapport om hvilke enkle værvarslingsregler man kan trekke for stedet.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.