Obligatoriske krav:

  1. Kunne alle bokstavene, tallene og tegnene:,.?(kolon, komma, punktum, spørsmålstegn).
  2. Dra på tur eller ha et møte hvor dere løser morsemelding sendt på lang avstand. Eks: morser til hverandre med billykter eller kraftige lommelykter.
  3. Sende og svare på morsemeldinger i laget ved bruk av mobiltelefon. Bestem hva dere bruker som tegn.
  4. Arrangere en morsetur der målet er at alle deltagerne har lært alle bokstavene i løpet av turen. Forslag: Alle får en sekk/ pose med noe fellesutstyr, gjerne noe godt å spise, ved start. Så sier en rover for eksempel til ”Per”: «Hva er S i morse». Svarer Per feil, får han posen til roveren å bære videre. Svarer Per riktig, får han ikke en ny pose. Per spør så en annen: «Kari; hva er R i morse» osv. Etter hvert som man lærer bokstavene, får man færre poser og hver gang den man spør, ikke kan svare, blir man kvitt en pose. Viktig at arrangerende rover/ rovere styrer dette noe slik at en slipper å bære alle posene. Posene skal ikke være for tunge. Kun litt i hver. Når man er framme, lager man et festmåltid eller noe annet artig med det man har med seg.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken