BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Lær alle bokstavene, tallene og tegnene kolon, komma, punktum og spørsmålstegn i morse.
 2. Skriv, send, motta og løs en morsemelding på 100 tegn uten bruk av hjelpemidler. 
 3. Lag et morseapparat som patruljen kan bruke på turer og møter.
 4. Send og motta morsemelding med minst tre forskjellige teknikker, for eksempel lys, lyd, armbevegelser, klemme hånden til hverandre og lignende.
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst ett av kravene under.

 • Skriv beskjeder på minst to setninger i morse til hverandre i patruljen.
 • Dra på tur og arranger en øvelse hvor dere kommuniserer med morse.
 • Bruk personene i patruljen til å skrive morse med. En person som sitter på huk er en prikk, en person som står er en strek, en person som strekker armene opp er et bokstavskille og en person som hopper opp og ned er et ordskille. En person prøver å løse ordene. Bytt på å skrive, lese og være tegn.
 • Les om morsens historie.
 • Lær yngre speidere ulike morsetegn.
   

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.