Obligatoriske krav:

  1. Kunne alle bokstavene, tallene og tegnene :, . ? (kolon, komma, punktum, spørsmålstegn).
  2. Kunne skrive, sende, motta og løse en morsemelding på 100 tegn uten bruk av hjelpemidler.
  3. Lage et morseapparat som patruljen bruker på turer og/ eller møter.
  4. Kunne sende og motta morsemelding på minst tre forskjellige måter ( lys, lyd, armbevegelser, klemme hånden til hverandre osv).

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Skrive beskjeder i morse til hverandre i patruljen. Minst to setninger hver som løses.
  • Dra på tur hvor dere har en øvelse hvor lagene kommuniserer med morse.
  • Lage et ”skuespill” hvor dere skriver et ord eller kort setning hvor dere bruker hverandre som prikker og streker. En og en bokstav. F.eks: prikk = en person sikker på huk, strek = personen står, bokstavskille = personen strekker armene opp, ordskille =  Person hopper opp og ned. Tilskuerne prøver å løse ordene.
  • Kjenne morsens historie.
  • Lære yngre speidere noen morsetegn.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.