Obligatoriske krav:

 1. Kjenne til alle de fem landene som hører til Norden.
 2. Kjenne til de tre selvstyrende områdene.
 3. Kjenne til alle åtte flaggene.
 4. Lære seg litt mer om hvordan speiderne er organisert i et land i Norden (ikke Norge).
 5. Øve på å si speidernes valgspråk på de nordiske språkene.
 6. Finne ut hvordan en religiøs høytid feires i et annet nordisk land.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Lage en matrett fra et annet nordisk land.
 • Lære en sang eller lek fra et annet nordisk land.
 • Ha kontakt med en speidergruppe i et annet nordisk land.
 • Høre nasjonalsangen til de fem nordiske landene.
 • Finne ut hva Nordiske rådet er og gjør.

 

Møteforslag til dette aktivitetsmerket finner du her.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken.

Dette merket er en del av sølvgraden i gradsprogrammet.