BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Delta i et orienteringsløp i speidergruppa eller på et annet speiderarrangement mens dere er rovere. 
 2. Lær dere å bruke GPS på tur i naturen.
 3. Gå en haik og ta ut 6-sifret UTM-kartreferanse der dere slår opp leir og der dere tar pauser. 
 4. Lær dere minimum 20 ulike karttegn på et o-kart.
 5. Lær dere minimum 15 ulike karttegn på et turkart med målestokk 1:50 000, M711.
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under.

 • Delta på nattorientering.
 • Lær å bruke en klokke som kompass.
 • Arranger og legg ut poster til et orienteringsløp eller haik for andre speidere.
 • Instruer andre speidere i orientering.
 • Lag et enkelt kart basert på andre kart, satellittfoto og lignende, og bruk det på tur. 
   

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken