BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til patruljen for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

 1. Gjennomfør en overlevelsestur med to overnattinger. Det eneste dere får ta med dere er det dere får plass til i lommene. 
 2. I forkant av turen skal dere gjøre følgende:
  • Lag en risikovurdering av turen.
  • Lag en beredskapsplan med utgangspunkt i risikovurderingen og Norges KFUK-KFUM-Speideres beredskapsplan.
  • Lag et overlevelsessett til turen.
  • Delta på et møte om overlevelse før turen.
  • Kjenne til tre ulike former for nødsignaler.
 3. Under turen skal dere gjøre følgende:
  • Lag en bivuakk av materiale dere finner i naturen og sov i den.
  • Lag et bål av trevirke dere finner i naturen og gjør opp ild uten bruk av fyrstikker ller lighter. Bålet skal være egnet til matlaging, varme gjennom natta, ha en egnet reflektor og ha et minimumsbehov for vedlikehold. 
  • Test ut ulike metoder for å holde varmen gjennom natta.
  • Spis mat dere sanker, fisker eller jakter selv under turen.
  • Gjør 5 dl vann drikkbart ved hjelp av et selvlaget filter, for eksempel kull og torvfilter. 
 4. Etter turen skal dere gjennomføre en evaluering av turen og lage en plan for videreutvikling av kunnskaper og ferdigheter som vil gjøre opplevelsen av en slik tur eller en reell overlevelsessituasjon bedre. 
   

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan dere gjøre minst to av kravene under.

 • Lag plantetau.
 • Lag sko av never.
 • Lag sårsalve av planter.
 • Lag og bruk bjørkeshampo.
 • Lag mat i kokegrop.
 • Les en bok om overlevelse.
 • Lag et solur og kalibrer det ved hjelp av tegn i naturen. Bruk soluret på turen.
 • Lag båre av tau og materiale dere finner i naturen. Frakt en person på båra i en kilometer. 
 • Lag sovepose ved hjelp av en striesekk og materialer fra naturen. Bruk soveposen i minimum tre timer. 
   

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken