Obligatoriske krav:

Gjennomføre en overlevelsestur med to overnattinger. På denne turen skal roveren(e) greie seg uten annet enn det de får i lommene. I forbindelse med denne turen skal følgende være gjennomført:

Forberedelser før turen:

 1. Gjennomføre en risikovurdering av ulike elementer av overlevelsesturen.
 2. Lage en beredskapsplan med utgangspunkt i risikovurderingen i punkt 1 og Norges KFUK-KFUM-Speideres beredskapsplan for overlevelsesturen.
 3. Lage eget overlevelsessett til bruk under turen.
 4. Delta på et møte om overlevelse før turen.

Under turen:

 1. Lage bivuakk ved hjelp av tau og materialer som tilhører naturen, og overnatte i den.
 2. Lage et bål av trevirke du har funnet i naturen og gjøre opp ild uten bruk av fyrstikker/lighter. Bålet skal lages slik at det er egnet til matlaging og til varme under natten med minst mulig behov for vedlikehold, samt riktig bruk av reflektor.
 3. Teste ut ulike metoder for å holde varmen gjennom natta.
 4. Kun spise mat du selv sanker, fisker eller jakter under turen.
 5. Kjenne til tre ulike former for nødsignaler (f.eks røyk, lys, bakke til luftsignaler).
 6. Gjøre 5 dl vann drikkbart ved hjelp av et selvlaget filter (f.eks kull og torvfilter).

Etter turen:

Gjennomføre en evaluering av turen og lage plan for videreutvikling av kunnskaper  og ferdigheter som vil gjøre opplevelsen av en slik tur eller en reell overlevelsessituasjon bedre.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

 • Lage solur kalibrert ved hjelp av naturtegn og brukt dette.
 • Lage sårsalve basert på planter.
 • Lage og bruke egenlagd bjørkeshampo.
 • Lage sko av never.
 • Lage båre av tau og materialer fra naturen og frakte en person en kilometer med denne.
 • Lage tau av planter.
 • Lage mat ved hjelp av kokegrop.
 • Lese en bok om overlevelse.
 • Lage sovepose ved hjelp av søppelsekk/striesekk og materialer fra naturen og testet denne i minst 3 timer.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken