BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres stifinnere for at det skal bli spennende og morsomt.

DETTE BØR DERE GJØRE

Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere. 

  1. Lær å lage kryssurringer.
  2. Lær om trekantprinsippet.
  3. Pioner noe som tar i bruk både kryssurring og trekantprinsippet.
     

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.

  • Bygg to hinder med kryssurringer til en hinderløype.
  • Bygg en A-bukk og gjennomfør en stafett med bukkene.
  • Lag en portal eller lignende med kryssurringer.
     

Hvis dere vil ha hjelp til å gjennomføre merket, kan dere bruke dette møteforslaget for kryssurring, som henger sammen med vinkelsurring.  

Dere kan også bruke dette første møteforslaget som det første møtet for kryssurring, og dette møteforslaget for andre møte med kryssurring.

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken