Obligatorisk krav:

  1. Lære kryssurring.
  2. Bygge en benk eller liknende med bruk av kryssurring.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

  • Bygge to hinder til en hinderløype der dere bruker kryssurring.
  • Bygge en A-bukk og gjennomføre en stafett f.eks. med romersk stridsvogn.

 

Møteforslag til dette aktivitetsmerke finner du her og her

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken