Obligatoriske krav:

  1. Lære seg fem speidersanger og synge dem sammen med gruppa.
  2. Lage et instrument med det man kan finne i naturen.

 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge to av disse kravene:

  • Holde en sangkonkurranse sammen med gruppa – speideridol?
  • Lage en patruljesang og fremfør denne for resten av enheten/gruppa.
  • Lære en engelsk speidersang og lære den bort til resten av gruppa.
  • Lage et speiderorkester sammen med gruppa der dere spiller på instrumenter dere har laget fra ting i naturen, eller bruker andre instrumenter dere har til rådighet.

 

Aktivitetsmerket kan kjøpes i Speiderbutikken