BESKRIVELSE AV MERKET

Her finner dere kravene for å ta aktivitetsmerket. Merkekravene er veiledende. Det betyr at dere kan tilpasse kravene til deres speidere. 

Ved å kjøpe dette merket er dere med på å vise din støtte til den ukrainske befolkningen. Pengene går uavkortet til WOSM sin innsamlingsaksjon til speidere i Ukraina.

DETTE BØR DERE GJØRE

Det er i hovedsak speiderne som skal gjennomføre kravene med veiledning fra ledere. 

  1. Vis deres støtte til den ukrainske befolkningen. 
  2. Hvis dere ønsker å bruke merket til å skape aktivitet i patruljen, speidergruppa eller lokalmiljøet, kan dere i tillegg gjennomføre ett eller flere av de valgfrie kravene.
     

DETTE KAN DERE GJØRE

I tillegg kan speiderne gjøre minst ett av kravene under.

  • Arranger kakesalg, flaskeinnsamling eller et sponsorløp og doner pengene til WOSM sin innsamlingsaksjon til speidere i Ukraina.
  • Vær med i lokale aktiviteter som hjelper flyktninger som kommer fra Ukraina til deres lokalmiljø. Kanskje kan dere invitere noen til å bli med på speidermøter eller en tur?
  • Gjennomfør et møte hvor dere lærer mer om Ukraina. Se møteforslaget under.
  • Snakk sammen om det som skjer i Ukraina nå. Hold en liten markering på et møte etter en tur, for eksempel tenne lus, lese en tekst, synge en sang eller lignende, mens dere sender tankene deres til de som lever med usikkerhet og konflikt.
     

Hvis dere vil ha hjelp til å gjennomføre merket, kan dere bruke møteforslaget: Lær om Ukraina.

Merket kan kjøpes i Speiderbutikken.