BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte. 

FORBEREDELSER FØR MØTET

 • Se krav til aktivitetsmerket Brannvern. Bytt eller legg til aktiviteter om dere heller ønsker å fullføre noen av de andre merkekravene. 
 • Finn fram nødvendig utstyr. Utstyret som kreves står under hver akivitet. 
   

ÅPNING OG ANDAKT

Åpningsseremoni og navneopprop. Les andakten Daniel i løvehulen. 

AKTIVITET 1 - Brannøvelse

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Vær med på en brannøvelse i speiderlokalet.
   

Utstyr: aktiviteten trenger ikke utstyr

Øv på å komme dere ut av speiderlokalet når brannalarmen går. 

Brannøvelse 
 

AKTIVITET 2 - Førstehjelpsøvelse

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Vær med på en førstehjelpsøvelse som tar for seg enkle brannskader.
   

Utstyr: Vann

Øv på å behandle lettere brannskader

Lettere brannskader - førstehjelp 
 

 

AKTIVITET 3 - BÆ BU-sangen

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Lær dere nødnumrene. 
   

Utstyr: bæ bu-sangen på plakat

Det er lurt å kunne nødnumrene hvis uhellet skulle være ute. Bæ bu-sangen er en enkel måte å lære seg nødnumrene på. 

Bæ bu-sangen 
 

AKTIVITET 4 - Slukke bål

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Øv på å slukke bål eller ild, for eksempel med vann, sand eller brannslukkingsapparat. 
   

Utstyr: bål, sand, vann, brannslukkingsapparat.

Slukk bål eller inviter noen til å holde brannslukkingsøvelse med dere.

Slukkemetoder 
 

 

AKTIVITET 5 - Branntrekanten

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Lær om branntrekanten og hva som skal til for at noe skal brenne. 
   

Utstyr: Aktiviteten trenger ikke utstyr.

Bli kjent med branntrekanten gjennom lek.

Fangelek med branntrekanten 
 

 

AVSLUTNING

Avslutt med speiderbønnen. Vær beredt - alltid beredt

I dette møteforslaget jobber dere med disse punktene fra Speiderstigen: 

 • Kunne speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kunne speiderløftet og speidernes valgspråk utenat, og kjenne innholdet i speiderloven, delta i samtale om speiderlovens betydning.
 • Kunne slukke ild ved hjelp av vann, sand, teppe og brannslukningsapparat.
 • Kunne nødnumrene 1-1-0, 1-1-2 og 1-1-3, hvem de går til og hvilken informasjon vi skal oppgi når vi ringer de ulike nødnumrene.
 • Vite hva vi skal gjøre når brannalarmen går hjemme, i offentlig bygg eller på speiderhytta.
 • Kjenne reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og for levende lys innendørs.