BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte.

FORBEREDELSER FØR MØTET

 • Se krav til aktivitetsmerket Brannvern her. Bytt eller legg til aktiviteter om dere heller ønsker å fullføre noen av de andre merkekravene.
 • Finn fram nødvendig utstyr. Utstyret som kreves står under hver aktivitet. 
   

ÅPNING

Åpningsseremoni og navneopprop.

AKTIVITET 1 - BÆ BU-sangen

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Lær dere BÆ BU-sangen.
   

I denne aktiviteten øver dere på de forskjellige nødnumrene. Det er ofte enklere å huske noe om vi lærer det med melodi. Aktiviteten kan også legges inn som pause mellom aktivitet 2 og 3. 

BÆ BU-sangen 
 

AKTIVITET 2 - Behandle brannskader

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Finn ut hva dere skal gjøre hvis noen brenner seg på noe varmt.
   

Finn ut hvordan dere skal behandle lettere brannskader. Dere kan også teste ut å kjøle ned huden med rennende vann. 
 

Behandle brannskader

 

AKTIVITET 3 - Utfør en brannkontroll

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Finn ut hva dere skal gjøre hvis brannalarmen går, og vær med på en brannøvelse i speiderlokalet. 
 • Se hvor mange brannvarslere, brannslukkingsapparat, brannslanger og andre slokkemidler dere finner i speiderlokalet. 
 • Sjekk at det ikke står noe fremfor dører og vinduer som kan brukes som nødutganger hvis det begynner å brenne i speiderlokalet eller hjemme. 
   

Utfør en brannkontroll av speiderlokalet og øv på å evakuere lokalet i en brannøvelse etterpå.

Brannkontroll Brannøvelse  
 

AKTIVITET 4 - Slokk lyset

I dette aktivitetsforslaget tar dere følgende merkekrav:

 • Gjennomfør eksperimentet Slokk lyset.
 • Kjenne reglene for bruk av åpen ild i skog og mark, og for levende lys innendørs.
   

Test ut hvordan dere kan slokke lyset uten å blåse på det. Snakk sammen om sikker bruk av levende lys innendørs. Trekk gjerne inn branntrekanten, om dere ønsker det. 

Dere har fullført minstekravene for aktivitetsmerket etter aktivitet 1-3, men Slokk lyset kan være spennende og lærererikt å gjennomføre som et ekstra, frivillig krav.

Slokk lyset Sikker bruk av levende lys 
 

AVSLUTNING OG ANDAKT

Les andakten Sønnen som kom hjem.
Avslutt med speiderbønnen mens dere står i ring. Vær beredt - allid beredt

Toppbilde: Håkon Kristoffersen