Krav til aktivitetsmerket Søppel for oppdagere finner du her.
Krav til aktivitetsmerket Søppel for stifinnere finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte.

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop.

ANDAKT

Lese fra Skapelsesberetningen, deler av 1. Mos 1,11-1,30
Gud sa: «Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag.» Og det ble slik.
Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt.
Gud sa: «Vannet skal myldre av levende skapninger! Fugler skal fly over jorden, under himmelhvelvingen.» 
Og Gud skapte de store sjødyrene og hver levende skapning av alle de slag som vannet kryr og myldrer av, og alle slags fugler med vinger. Og Gud så at det var godt.
Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet!
Og fuglene skal bli mange på jorden.»
Gud sa: «Jorden skal bære fram alle slags levende skapninger: Fe, kryp og ville dyr av alle slag!»
Og det ble slik.
Gud laget alle slags ville dyr og alle slags fe og alle slags kryp på marken. Og Gud så at det var godt.
Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.»
Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!
Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Og Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise.
Og til alle dyr på jorden og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik.

Bibelsitatene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet
Hele teksten finner du HER.

Som mennesker har vi ansvar for jorden. Vi må ta varene på den og passe på at vi bruker alt den gir oss på riktig måte. Vi må ikke ødelegge jorden ved å bruke opp for mye. Vi må ikke hugge ned for mange trær, vi må ikke slippe ut for mye forurensning. Vi må ikke slenge fra oss søppelet vårt på enm dårlig måte. Vi må bruke mest mulig omigjen slik at det varer lengst mulig.

AKTIVITET 1 - KILDESORTERING

Utstyr: Søppel

Lære om søppel, kildesortering, gjenbruk. det er litt forskjell fra kommune til kommune hvordan søppel skal sorteres. Vi antar at dere kjenner til hvordan det er i deres kommune.
Ta med noe forskjellig søppel og spør hvor det skal sorteres.
Nedenfor finner du link til et skjema speiderne kan få med hjem og fylle ut.

AKTIVITET 2- NATURSTI

Utstyr: Engangshansker, poser til søppelet. Naturstien.

Natursti kildesortering og søppelplukking.
Utstyr oppdagerne/stifinnerne med svarark, blyant, plasthansker og bærepose.
Send dem ut to og to. Organiser det slik at to starter på naturstien, mens de andre plukker søppel. Send alle avgårde på naturstien etterhvert. De første som kommer tilbake plukker søppel, mens de venter på at alle skal fullføre. De kan selvfølgelig plukke søppel mens de går naturstien også. La søppelplukkingen være en del av konkuransen, slik at det er om å gjøre å ha mest (flest biter) søppel.

AKTIVITET 3 - SORTERING

Sortering av søppel.
Oppdagerne/Stifinnerne kan deles i grupper eller jobbe hver for seg.
Oppgaven går ut på å sortere avfallet de har samlet. I tillegg kan lederne ha tatt med forskjellig type avfall hjemmefra. På den måten er dere sikret nok avfall og avfall av alle typer.
Skriv ut søppelsorteringslapper som dere setter på esker eller poser slik at stifinnerne vet hvor de forskjellige tingene skal. Så er det bare å sortere i vei!

AKTIVITET 4 - HJEMMEOPPGAVE

Del ut skjema om hjemmesortering og snakk om hva de skal gjøre hjemme slik at de kan få søppelmerket.

AVSLUTNING

Oppsummering av møtet
Til neste møte må alle ha ansvar for søppelsorteringen hjemme.
Speiderbønnen
Vær beredt- Alltid beredt

For å ta hele aktivitetsmerket må dere ha et møte til hvor dere tar punkter fra den valgfrie delen av merket.

UTSTYR

 

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM OPPDAGERNE JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1.Mos.1.1-2,25)
  • Vet en oppdager at man tar med søppel hjem fra tur.
  • Har en oppdager erfart å være på dagstur regelmessig sammen med andre og er godt kjent i minst et turområde i oppdagerflokkens nærmiljø.
     

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM STIFINNERNE JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

  • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
  • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
  • Har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessig og er godt kjent i flere turområde i stifinnertroppens nærmiljø.
  • Kjenner en stifinner til sammenhengen mellom utslipp og klimautfordringer, og kjenner handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.