Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Har en stifinner erfart å besøke en lokal gravlund sammen med andre stifinnere og vet hvordan man skal opptre på en gravlund.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessig og er godt kjent i flere turområde i stifinnertroppens nærmiljø.
 • Kjenner en stifinner til sammenhengen mellom utslipp og klimautfordringer, og kjenner handlingsalternativer for seg selv og sin familie som kan redusere klimautslippene.

Krav til aktivitetsmerket søppel finner du HER.

 

ÅPNING

 

Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven.
Navneopprop og tema for dagen. Sorteringstur hvor vi leter etter avfall i nærområdet

Utstyr: Flagg, speiderloven

 

ANDAKT

 

Hvis dere skal plukke søppel ved gravlunden passer det å snakke om hvordan man skal opptre på en gravlund.
Her er de døde begravet, enten i urne eller i kiste. Noen mennesker vil gjerne sitte i ro og tenke på sine kjære, vi skal derfor ikke rope og løpe. Vi skal ikke tråkke over gravene, men gå mest mulig på veier og stier.
Når noen dør blir de lagt i en kiste. Etter seremonien i kirken eller gravkapellet blir kisten enten lagt i jorden eller kjørt til et krematorie hvor kisten legges i en ovn og alt brennes. Asken tas ut og legges i en urne (krukke) som så blir satt i jorden. Deretter velger de pårørende en sten med navn og aannen tekst på.

I trosbekjennelsen som leses i kirken hver søndag avslutter vi sånn:

"Jeg tror på Den Hellige Ånd
en hellig allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legenmets oppstandelse,
og det evige liv."
 

Det står mye i bibelen om oppstandelsen og at vi skal "komme til himmelen" når vi dør. Vi kan f.eks lese fra Johannes evangeliet, Johannes 11, 24-26:

«Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Marta. Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Mange av de som besøker gravene på kirkegården har et håp om at de skal få treffe sine kjære igjen.

 

AKTIVITET 1 - SAMLE SØPPEL

 

Speiderne deles inn i grupper på 4-6. De får hver sitt sted i nærområdet de skal plukke søppel. Gjerne på gravlunden, rundt kirken eller ved speiderhuset, slik at det blir mer konkret. Samle søppelet i poser og ta de med tilbake til speiderlokalet.

Utstyr: Poser, engangshansker

 

AKTIVITET 2 - SØPPELSORTERING

 

Tilbake ved utgangspunktet:
Snakk om hvilke ulike typer søppel vi har (plast, rest, papp, glass, hermetikk, mat osv) og få speiderne til å dele sitt søppel i de ulike kategoriene. Deretter får hver gruppe en plakat som de skal dekorere med søppelet. Her kan man velge å la speiderne bruke fantasien, eller lage et «oppsalgsverk» om hva som er hvilket søppel. Henges opp i kirken, kirkekontoret eller speiderlokalet. Snakk om hvordan vår sortering kan være med å bedre klima utfordringene og hva som er miljøvennlig og ikke.

Utsyr: Plakater, lim (limpistol, skjøteledning) søppelsorteringsguide fra kommunen

 

AKTIVITET 3 - LEK

 

Merk av ulike områder inne eller uten, og gi dem navnene som kommunen bruker i kildesorteringen (plast, rest, glass, elektrisitet osv). speiderne samles i midten. Speiderlederen roper ut for eksempel «bananskall». Da skal speiderne løpe i full fart til det stedet hvor matavfall er. Fortsett videre med flere gjenstander. Etter hvert tar speiderne over ledelsen av leken.

Utstyr: Det du trenger til å merke av de forskjellige stasjonene med.

 

AVSLUTNING

Oppsummering av møtet.
Be speiderne sjekke søppelsorteringen hjemme til neste gang. Send gjerne med dem et ark hvor de kan krysse av ut fra hvordan sorteringssystemet er i deres kommune. Husk å sjekke på neste møte.
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen

 

UTSTYR

 • Flagg
 • Speiderloven
 • Andakten
 • Poser
 • Engangshansker
 • Plakatre
 • Lim (limpistol, skjøteledning)
 • Søppelsorteringsguide
 • Ark til hjemmeoppgave