I 2020 startet den nye strategiperioden til forbundet. I dette møteforslaget finner du ulike aktivitetsforslag som du kan ta med til din gruppe for at speiderne kan bli kjent med fokusområdene for perioden.

Her finner dere et fullstendig møteforslag, som til slutt dekker kravene for et aktivitetsmerke som er spesiallaget til strategien. Merket er likt for alle arbeidsgrener. Alle grupper skal ha mottat aktivitetsmerket Strategi i posten i slutten av mars 2020. Trenger du flere merker ta kontakt med kontoret.

Aktivitetene kan fint tilpasses deres antall speidere og lederkapasitet. Det kan gjøres som et gruppemøte, der hver aktivitet utgjør en post som patruljene rullerer mellom, eller dere kan arrangere det som et vanlig patruljemøte. Aktivitetene kan også gjøres hver for seg eller fordelt på ulike møter i løpet av semesteret.

BESKRIVELSE AV MØTET

FORHÅNDSAKTIVITET

I forkant av dette møtet kan dere sammen med speiderne velge et av fokusområdene som dere har lyst til å fokusere litt ekstra på ved å gjøre en liten aktivitet i forberedelse. 

FOKUSOMRÅDE 1: VI BETYR EN  FORSKJELL FOR ANDRE OG NATUREN

Sykkelaksjon: Speiderne lar bilen stå og sykler eller går til møtet.

FOKUSOMRÅDE 2: VI ER ÅPNE OG INKLUDERENDE

La andre prøve speiding: Ta med en venn på møtet. Det kan være en nabo, en i klassen, en kamerat, en bamse eller noen andre. 

FOKUSOMRÅDE 3: VI REKRUTTERER OG UTVIKLER FLERE GODE LEDERE

Leirbålsaktivitet: Gi speiderne i oppgave å forberede et gruppeinnslag de ønsker å vise under leibålsaktiviteten i slutten av møtet. En lek, en sang, et leirbålrop eller lignende.

ÅPNING

Tenn et bål sammen med gruppa. Dere kan gjerne bruke dette bålet for å bli med i kampanjen vår som dere kan lese om på siste side. Det er for eksempel en fin oppgave for roverlaget eller førerpatruljen å ta ansvar for. Fortell speiderne hva dagens møte handler om, med fokus på visjonen «Rundt våre leirbål er det plass til alle». Snakk om den forhåndsaktiviteten dere gjorde, og hva det fokusområdet kan bety for deres gruppe.

AKTIVITET 1 - VI BETYR EN FORSKJELL FOR ANDRE OG NATUREN

Forslag 1 - Vannstafett

UTSTYR:

 •  En bøtte med vann til hvert lag.
 •  Et oppmerket område der stafetten skal gå (tilpass gjerne vanskelighetsgrad).

Steder der det er mye tørke må mennesker, og ofte barn, gå langt for å få tak i vann til familien. Speiderne skal i denne aktivteten kjenne litt på hvor tungt det er for kroppen. Del opp gruppa/patruljen i flere lag, med to til seks speidere på hvert lag. Forklar speiderne hvor løypa går, og hvor mange runder de skal ta. En og en skal bære bøtta frem og tilbake.

Her er det to vinnerlag: Laget som kommer først i mål og laget som har mest vann igjen.

Oppsummer med speiderne: Var det tungt? Tror de at de bruker mer vann enn det de har båret i løpet av en dag? Bare å trekke ned toalettet bruker seks liter vann, så sannsynligvis!

Forslag 2 - Natursti - kildesortering

UTSTYR:

 • 10 poster 
 •  Svarark 
 •  Fasit 
 •  Skrivesaker
 •  Tau til å henge opp postene

Finn et skogsområde hvor dere setter opp naturstien. Avstanden mellom postene kan tilpasset ut i fra speidernes alder. Det er lurt å informere speiderne om hvordan dere har avgrenset området, slik at de vet hvor de skal lete (for eksempel ikke lengre bort enn stien, innenfor en radius på 30 meter). La speiderne jobbe sammen i grupper, hver gruppe får utdelt et svarark og skrivesaker. På svararket skal de krysse av for rett svar og notere bokstaven nederst i hjørnet fra hver post. Etter at de har vært innom alle postene skal bokstavene settes i rekkefølge, og bli til løsningsordet. Når gruppene er ferdige går dere gjennom fasiten i fellesskap. 

Poster, svarark og fasit til utskrift finner du her

AKTIVITET 2 - VI ER ÅPNE OG INKLUDERENDE

Forslag 1 - Ingen er helt lik deg - andakt

UTSTYR:

 • Bibel
 • Blader

La alle speiderne finne frem til ulike trær og plukk flere blader fra hvert tre. Se på de ulike bladene og sammenlikn dem. Alle mennesker i verden er forskjellige. På samme måte er det med bladene på trærne. Finner dere noen som er like? Kanskje de ligner, men ingen blader er helt like. Det er med blader som med snøkrystaller og mennesker: Ingen er akkurat like! Se på hverandre. Er dere ulike?

Fortell speiderne: Ingen er helt lik deg! Det kan føles litt skummelt å være helt annerledes enn alle andre, samtidig som det er litt fint å være akkurat seg selv. Det var slik Gud hadde tenkt det da menneskene ble skapt; Vi skulle være like unike som bladene på trærne og snøkrystallene på vinteren. Akkurat som dem, er vi vakrest når vi er forskjellige!

Les 1. Mosebok 1, 26-27

BØNN 
Kjære Gud. Vi ber for at alle mennesker blir godtatt akkurat slik de er skapt. Takk for at du har skapt oss forskjellige. Takk for at du har skapt meg akkurat slik jeg er. Amen.

Forslag 2 - Kinball

UTSTYR:

 • En ball (gjerne en stor yoga-ball eller badeball).
 • Et stort område.
 • Helst tre lag med 2-3 spillere (maks 4).  Lag gjerne flere lag.

Merk opp et område dere kan spille på. Hvert lag må ha et lagnavn, for eksempel en farge. Velg et lag som begynner med ballen, mens de andre lagene fordeler seg rundt på banen. Det er lurt å fordele seg jevnt utover. Alle på laget som har ballen må holde på ballen med to hender. Samtidig skal en på laget «serve», altså slå ballen opp i lufta. Den som server, skal rope ut navnet på et av de andre lagene. Laget som blir ropt opp skal forsøke å ta i mot ballen før den treffer bakken. Hvis de klarer det, får de poeng, hvis ikke, får laget som servet poeng. Så er det laget som tok i mot sin tur til å serve. Laget må samle seg slik at alle holder på ballen og server innen 10 sekunder. Hvis de ikke klarer det får de et minuspoeng, men får lov til å serve likevel. Ingen lag får mindre enn 0 poeng.  

Det er ikke konkurransen i denne leken som er det viktigste, men at man er avhengige av alle på laget for å få til oppgaven. Snakk med speiderne etterpå hvordan det var å måtte samarbeide på denne måten. 

AKTIVITET 3 - VI REKRUTTERER OG UTVIKLER FLERE GODE LEDERE

Forslag 1 - Tegn en god leder

UTSTYR:

 • Store ark
 • Tusjer i ulike farger 

Del alle inn i patruljer eller bruk de patruljene dere har. Be patruljene tegne en stor strekperson eller seigmann på arket sitt. Nå skal patruljen i fellesskap tegne en god leder (for eksempel store ører for god lytter, stort smil for godt humør, tursko for naturkunnskap eller lignende). De skal sammen forhandle seg frem til hvilke egenskaper de mener en god leder bør ha. Etter ti – femten minutter (eller så lang tid det tar å bli ferdige) kan patruljene presentere sin tegning for de andre. Gjerne med en forklaring på hvorfor de har valgt å gjøre det akkurat sånn. Heng tegningen opp på et godt synlig sted for resten av speidermøtet, sånn at speiderne ser hva vi alle streber mot

Forslag 2 - Blindebukk

UTSTYR:

 • Et langt tau
 • Blindefold/speiderskjerf

Gode ledere er flinke til å kommunisere. Nå skal dere øve på å bli gode ledere ved å forklare og vise vei med ord. Dere skal lage en løype ved å strekke et tau fra tre til tre, fra busk til busk eller fra stein til stein. Det er ekstra morsomt hvis løypa går over en bekk, opp og ned og rundt steiner, trær og andre små hindre. Så skal halvparten av gruppa få bind for øynene og følges gjennom løypa med tauet i den ene hånden. Resten av gruppa skal så lede de andre gjennom løypa. Dere kan velge om dere vil at den gruppa som ser kun skal bruke ord for å forklare løypa eller om de skal holde i hånda underveis. Så bytter dere slik at alle får prøvd seg gjennom løypa.

Avslutt leken med en prat om hvordan deltakerne opplevde å måtte bokstavelig talt stole blindt på den som ledet. Hvordan var det å lede? Hvordan kan dette overføres til det virkelige liv og samarbeidet i speidergruppa? Hva føler speiderne hvis patruljeføreren eller lederen bare kjører avgårde uten at de vet hvor de skal og har mulighet til å være med og bestemme.

AVSLUTNING

På slutten av møtet arrangerer dere et leirbål. Dersom speiderne har jobbet med forhåndsoppgave 3 har de allerede forberedt innhold til leirbålsprogrammet. Hvis ikke kan dere bruke ti minutter på å la speiderne gå sammen i grupper eller to og to for å forberede et lite innslag. Målet er at alle skal samles rundt leirbålet på slutten av møtet og få anledning til å prøve seg i rollen som leirbålsleder. Gruppene kan forberede en leirbålssang, et leirbålrop eller en leirbållek eller -konkurranse.

Kok gjerne kakao eller solbertoddy på bålet, eller kjøp inn noe som kan grilles på bålet.

Avslutt med Speiderbønnen.

UTSTYR

Dette finner du under de forskjellige aktivitetene du velger.