Eventyr
MånedTemaPunkter fra Speiderstigen
AugustOppstartsmøte lek- har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurranser å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig. 
- har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre barn i lek. 
-har en oppdager erfart å delta i demokratiske avgjørelser i flokken. 
-kan en oppdager båtmannsknop og knyte sine egne skolisser.
SeptemberOppstartsmøte natursti- kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.
SeptemberOppstartsmøte bål- kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål. 
- har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand. 
- har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
- kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
OktoberFyr og flamme- kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål. 
- har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand. har en oppdager 
- erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann. 
- kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
OktoberEventyrskog- har en oppdager erfart å være på dagstur regelmessig sammen med andre og er godt kjent i minst et turområde i oppdagerflokkens nærmiljø.
NovemberFørstehjelp- kan en oppdager nødnummeret 1-1-3, og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret. 
- kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.
- kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, sikre frie luftveier og kan legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.
NovemberMørket og lyset- kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1. Mosebok 1.1 – 2, 25) 
- kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
DesemberBaden Powell- har en oppdager erfart å delta på minst en Scouts’ Own. 
- kan en oppdager speiderbønnen og en kveldsbønn utenat. 
- kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat. 
- kjenner en oppdager flokkens seremonier ved møtets start og slutt. kjenner en oppdager speiderloven og har deltatt i samtale om speiderlovens betydning.
DesemberGlobalaksjon- har en oppdager erfart at barn kan hjelpe barn for eksempel ved å delta i Globalaksjonen.