August

Oppstartsmøte lek

 • Har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurranser å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig. 
 • Har en oppdager erfart å forklare en lek og lede andre barn i lek. 
 • Har en oppdager erfart å delta i demokratiske avgjørelser i flokken. 
 • Kan en oppdager båtmannsknop og knyte sine egne skolisser.

September

Oppstartsmøte natursti

 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Til sammen minst 12 ulike arter.


Oppstartsmøte bål

 • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål. 
 • Har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand. 
 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.

Oktober

Fyr og flamme

 • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål. 
 • Har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand. har en oppdager 
 • Erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann. 
 • Kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.


Eventyrskog

 • Har en oppdager erfart å være på dagstur regelmessig sammen med andre og er godt kjent i minst et turområde i oppdagerflokkens nærmiljø.

November

Førstehjelp

 • Kan en oppdager nødnummeret 1-1-3, og vet hva man skal si når man ringer dette nummeret. 
 • Kan en oppdager rense et sår og sette på plaster.
 • Kjenner en oppdager teknikker for å finne ut om en person er bevisstløs, sikre frie luftveier og kan legge en bevisstløs person i stabilt sideleie.


Mørket og lyset

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1. Mosebok 1.1 – 2, 25). 
 • Kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.

Desember

Baden Powell

 • Har en oppdager erfart å delta på minst en Scouts’ Own. 
 • Kan en oppdager speiderbønnen og en kveldsbønn utenat. 
 • Kan en oppdager speiderløftet og speidernes valgspråk utenat. 
 • Kjenner en oppdager flokkens seremonier ved møtets start og slutt. kjenner en oppdager speiderloven og har deltatt i samtale om speiderlovens betydning.


Globalaksjon

 • Har en oppdager erfart at barn kan hjelpe barn for eksempel ved å delta i Globalaksjonen.