Trafikkregler

Når du er ute i trafikken er det en del ting du må tenke på for å kunne ferdes trygt. 

Gangfelt

Et gangfelt er et sted hvor du som fotgjenger kan krysse veien. Det er markert med hvite striper i veibanen og foran gangfeltet viser et blått firkantet skilt med en svart mann på at her er det et gangfelt. 

Selv om bilene ikke skal gjøre på deg må du se deg for til begge sider før du krysser veien. Det er ikke sikkert at bilistene har sett deg eller kanskje er bilen for nært til at den rekker å stoppe hvis du går ut i veien uten å se deg for. Du skal se først til venstre, så til høyre og til slutt til venstre igjen før du går ut i veien. 

Hvis du ikke ser noen biler er det trygt å gå over. Hvis det er biler i nærheten må du være sikker på at bilen stopper for deg før du går ut i veien. Det er også lurt å bruke ørene til å høre om det kommer bil, men det er litt vanskelig å høre el-bilene.

Lyskryss

Ved større veier og kryss er det ofte et lyskryss ved gangfeltet. Det lyser en grønn mann når du kan gå over veien og en rød mann når du må vente. Ved mange lyskryss finnes det en boks med en knapp på. Da må du trykke på knappen for at det skal bli grønt lys. 

Når det er grønn mann kan du krysse veien, men det er lurt å se seg for. Selv om bilene skal stoppe er det ikke sikert at alle gjør det. 

Gangveier

Flere steder finnes det gangveier. Det er veier ved siden av bilveien som er ment for fotgjengere og syklister. Her har ikke bilene lov til å kjøre. Skiltet som viser at det er en gangvei er firkantet og blått med bilde av fotgjengere og ofte også en sykkel.

Når du går på en gangvei skal du holde deg på høyre side av veien. Hvis du skal gå forbi noen skal du gå forbi på venstre side. Da må du i tillegg passe på at du ikke er i veien for de som kommer gående eller syklende i motsatt retning. 

Refleks

Selv om det er gatelys langs veiene er det ikke alltid like enkelt for bilistene å få øye på fotgjengene. Å bruke refleks er det lureste du kan gjøre for å bli sett i trafikken. 


Huskeregler for når du skal kjøre eller sitte på i en bil

Selv om det er sjåføren sitt ansvar å kjøre fint og å følge reglene, er det ikke alltid de følger alle reglene. Hvis du ser at noen bryter punktene under har du lov til å si ifra om at det ikke er greit. 

  • Sjåføren av bilen skal ikke ha drukket alkohol i forkant av kjøreturen. Å drikke alkohol reduserer konsentrasjonsevnen, øker reaksjonstiden og gjør personen mindre kritisk og mer impulsiv.
  • Sjåføren av bilen har ikke lov til å bruke mobilen med mindre bilen er parkert og helt avskrudd. Det er ikke lurt å se på andre ting enn veien når du kjører. 
  • Å være trøtt kan gi noen av de samme virkningene som å drikke alkohol. Dersom sjåføren er trøtt bør dere bytte på hvem som kjører eller stoppe og sove litt. 
  • Sjåføren av bilen skal holde fartsgrensene. Det er ikke kult å kjøre for fort. Hvis bilen kjører for fort er det lettere å komme opp i farlige situasjoner og ulykker. 
  • Alle i bilen må bruke setebelte både for sin egen og andre sin sikkerhet.