Alltid beredt - speidernes valgspråk

Speidernes valgspråk er Alltid beredt. Det er vanlig å avslutte speidermøter med å gjøre en speiderhilsen og si valgspråket vårt høyt i kor. Da stiller alle seg i en ring, i en hestesko eller på en linje. En leder stiller seg fremfor resten, gjør speiderhilsen og sier "Vær beredt". Resten svarer med å gjøre speiderhilsen og si "Alltid beredt". 

Å være beredt

Speiderne sier stadig Alltid beredt. Det er ikke mulig å alltid være beredt på alt og kunne alt om alt, men vi kan bruke det vi kan til å gjøre det vi kan. Å være beredt kan bety å bruke hele seg til å møte livets utfordringer. 
Det kan være fint å snakke sammen om tankene deres rundt hva det vil si å være beredt, og hva vi kan gjøre for å være beredt.