Denne knuten er en skikkelig lureknute. Drar du i det ene langtauet, strammes den til. Drar du det andre langtauet, løsnes den.