Vikingknuten er en klemknute som låser ved belasting. Klemknuter brukes når du skal feste et tau inn på et annet tau uten å knyte tauene sammen. Vikingknuten låser seg til det andre tauet når det er stramt, men kan løses opp når det ikke blir belastet. Løkken dere bruker til å lage vikingknuten med lages ved å benytte dobbelt fiskerstikk.

Ved brevandring kan hver deltager feste seg til det lange tauet ved hjelp av en vikingknute.

For å øve kan speiderne  late som de går på en bre. Når en av speiderne faller i en "råk" strammer knuten seg. I stedet for klatreseler kan speiderne ha et tau rundt seg som de fester med et pålestikk.

Et stykke fra enden på tauet som er festet rundt livet på speideren lages en åttetallsknute, deretter fører dere tampen gjennom løkken som sitter festet til det lange tauet med vikingknuten og deretter tilbake. Så skal enden tres tilbake og følgen buktingene i åttetallsknoppen.