Fiske 

Fiske i sjøen

Med stang eller håndsnøre kan du fiske hele året etter saltvannsfisk i sjøen – både fra båt og land. Du kan også fiske gratis etter laks, sjøørret og sjørøye med stang fra land hele året, men lokale unntak kan forekomme. Hvis du skal fiske de samme fiskene i vassdrag eller med faststående redskap (krokgarn,
kilenot og lakseverp) i sjøen må du betale en fiskeravgift.

Det er fritt fram å fiske sei og makrell. Alle andre fisker har et minstemål som man må ta hensyn til. Reglene om minstemålet finnes for at små fisker skal få vokse og bli store nok til å formere seg. Hver art har forskjellige minstemål.

Fiske i ferskvann

Det er egne regler for fiske i ferskvann fordi rettighetene tilhører grunneier. Barn under 16 år har rett
til å fiske gratis i perioden 1. januar til 20. august, med fiskestang og håndsnøre. Men de som er under 16 år har ikke lov til å fiske laks, sjøørret og sjørøye i elv gratis, da må også de ha fiskekort. Fram til man er 18 år trenger man kun å kjøpe det lokale fiskekortet. Alle som er over 18 år må, i tillegg til fiskekort for det aktuelle området, også betale en fiskeravgift.

Det finnes elver og vann der det ikke er lov å fiske i det hele tatt. Der har grunneier valgt å ikke gi andre retten til å fiske.

Fisker du i utmark, husk:

  • legitimasjon på at du er under 18 år.
  • at du ikke bruker levende fisk som agn.
  • at du ikke flytter levende fisk til andre vassdrag.
  • å tørke fiskeredskap og støvler før du drar videre for å unngå spredning av fiskesykdommer.
  • at fiskeredskap brukt i vassdrag med smittsom fiskesykdom skal desinfiseres.
  • å sløye og vaske fisken i det vannet den er fanget.

Foto: Sam Martol Søhol