Flaggstikk brukes til å skjøte to tau av ulik etykkelse og/eller ulikt materiale. Den brukes også til å feste et tau i en løkke.

Når du skal heise et flagg bruker du flaggstikk i toppen (løkken) og båtmannsknop nederst i den løse enden.

Hvis flagget har løkke av tøy strammes knuten slik som det er vist på tegningen. Store flagg kan ha løkke av metall og da strammes knuten rundt tauet utenfor løkken.