FNs barnekonvensjon

Barnekonvensjonen er laget av FN og slår fast rettighetene til alle barn i hele verden. Den sier at barn har menneskerettigheter og at de har krav på spesiell beskyttelse. Barnekonvensjonen sier at alle under 18 år regnes som barn. Alle stater og land som har sluttet seg til konvensjonen må følge det som står i den. Det er bare USA som ikke har sluttet seg til konvensjonen.

Omfattende konvensjon

En konvensjon er en felles avtale mellom flere land. Barnekonvensjonen inneholder mange rettigheter. Det betyr at landene som har sluttet seg til konvensjonen har forpliktet seg til mye som er bra for barna.

Konvensjonen består av 54 regler. Under er noen av rettighetene som står i FNs barnekonvensjon: 

  • Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  • Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  • Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  • Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  • Alle barn har rett til å gå på skole.
  • Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
  • Alle barn har de samme rettighetene.
     

I tillegg til reglene står det også skrevet om tre tilleggspunkter i konvensjonen. Den ene handler om barns rettigheter i væpnet konflikt. Den andre handler om salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi, og den tredje oppretter en klagemekanisme for barnekonvensjonen.

Muliget for å reservere seg

Det er mulig for landene som har sluttet seg til barnekonvensjonen å reservere seg mot noen av punktene i konvensjonen. Det er noe flere land har valgt å gjøre. For eksempel har både Oman og Irak reservert seg mot artikkelen som gir barn rett til religionsfrihet, og Saudi-Arabia har reservert seg mot alle artikler som er i konflikt med den islamske loven.