1. Alle barn er født frie og er like mye verdt.
  2. Alle barn har rett til et navn og en nasjonalitet.
  3. Alle barn har rett til best mulig helsehjelp og nok mat og drikke.
  4. Alle barn har rett til å bli hørt og bli tatt hensyn til.
  5. Alle barn har rett til å gå på skole.
  6. Alle barn har rett til lek, fritid og hvile.
  7. Alle barn har de samme rettighetene.