Arktisk klima

I den arktiske sonen er gjennomsnittstemperaturen under 10oC, også i de varmeste månedene i året. I disse områdene har vi også permafrost, som vil si at bakken er frossen hele året. Kombinasjonen av den lave temperaturen og permafrosten gjør at vegetasjon ikke kan leve her. I disse områdene finner vi høyttrykk det meste av tiden slik at all den varme luften stiger og den kalde luften legger seg på bakken. Det kommer derfor ikke nedbør. Det arktiske klimaet finner vi rundt polområdene på jorda.

Temperert klima

Rett sør for det arktiske området ved Nordpolen og rett nord for det arktiske området ved Sørpolen finner vi det tempererte klimaet. Det er dette området Norge befinner seg i. Her finner vi en gradvis veksling mellom fire årstider. Gjennomsnittstemperaturen i de varme månedene vil være på rundt 10oC og i de kalde månedene rundt -3oC. Her vokser det variert vegetasjon med blant annet store løvskoger. I disse områdene er det ofte lavtrykk. Den kalde luften som kommer fra den arktiske sonen stiger høyt opp og varm luft strømmer til fra den subtropiske sonen. Med dette lavtrykket kommer relativt mye nedbør. Den tempererte sonen kan vi dele inn i varmtemperert, som er nærmest den subtropiske sonen, og kaldtemperert, som er nærmere den arktiske sonen.

Subtropisk klima

I det subtropiske klimaet ligger gjennomsnittstemperaturen i de varme månedene på rundt 20oC, mens i de kalde månedene ligger den på rundt 10oC. Sommeren er lang og varm og vinteren er kort og mild. Frost kan likevel komme på vinteren. Områdene strekker seg fra breddegrader på ca. 35-40 til 27.

Tropisk klima

Det tropiske klimaet finner vi rundt hele kloden ved ekvator og opp til en breddegrad på ca. 27. Gjennomsnittstemperaturen i den tropiske sonen overstiger 18oC året rundt, og årstidene skiller seg ikke fra hverandre. Vi har tre ulike klima i dette området:

  • Tropisk regnskogklima: Her er det svært varmt og det regner daglig. Ingen tørketid.
  • Tropisk monsunklima: En veldig våt årstid der det regner daglig, og en tørr årstid der det så og si ikke regner.
  • Savanneklima: Preget av tørketid og varme.

Kilde: http://www.coldclimategarden.com/nb/de-forskjellige-klimasonene/ og wikipedia.no