Klimasonene

Det finnes fire hovedtyper klimasoner: arktisk klima, temperert klima, subtropisk klima og tropisk klima. Disse er igjen delt i ulike undergrupper. De fire hovedsonene sier oss noe om klimaet i de delene de dekker. Det vil likevel være stor variasjoner innad i hver klimasone. Bare i Norge har vi både varmtemperert klima, kaldtemperert klima og polarklima.

Arktisk klima

Vi finner arktisk klima rundt polområdene på jorda. I den arktiske sonen er gjennomsnittstemperaturen under 10oC, også i de varmeste månedene i året. Arktiske områder har permafrost. Det vil si at det er frost i bakken hele året. Kombinasjonen av lave temperaturer og permafrost gjør at det er lite eller ingen vegetasjon som kan vokse her. Det er vanligvis høytrykk i disse områdene sånn at den varme luften stiger, og den kalde luften legger seg på bakken. Det er altså lite nedbør. 

Temperert klima

Sør for det arktiske området ved Nordbolen, og nord for det arktiske området ved Sørpolen, finner vi temperert klima. Blant annet Norge ligger i det tempererte klimaet. Her veksler det gradvis mellom fire årstider. I sommermånedene er gjennomsnittstemperaturen rundt 10oC og i de kalde månedene rund -3oC.

Det vokser variert vegetasjon, blant annet store løvskoger, i temperert klima. Det er ofte lavtrykk her, og det kommer relativ mye nedbør. Vi kan dele den tempererte sonen inn i varmtemperert, som er nærmest den subtropiske sonen, og kaldtemperert, som er nærmest den arktiske sonen.

Subtropisk klima

Subtropisk klima er varmere enn temperert klima. Sommermånedene har en gjennomsnittstemperatur på rundt 20oC, og det kalde månedene ligger gjennomsnittlig på 10oC. Sommeren er lang og varm, og vinteren er kort og mild. Det kan likevel komme frost på kalde dager og netter om vinteren. Vi finner subtropisk klima på omtrent 40-27 breddegrader.

Tropisk klima

Rundt hele ekvator er det tropisk klima. I den tropiske sonen er gjennomsnittstemperaturen på over 18oC grader hele året. Årstidene skiller seg ikke fra hverandre. Den tropiske sonen er delt opp i tre ulike klima: tropisk regnskogklima med varme og mye regn, tropisk monsunklima med en våt årstid med mye regn, og en årstid nesten uten regn, og savanneklima som er preget av tørketid og varme. 

Kilde: http://www.coldclimategarden.com/nb/de-forskjellige-klimasonene/ og wikipedia.no