Kompasskurs 

Vi bruker kompasskurs for å finne veien til et punkt på kartet. For å ta ut en kompasskurs trenger du et kart og et kompass. Kompasskursen er en rett linje fra det punktet vi står, til det punktet vi skal til. Følger vi denne rette linjen vil vi komme dit vi vil. 

Ta ut kompasskurs 

For å ta ut en kompasskurs må vi starte med å orientere kartet. Nord er alltid opp på et kart, kartet har også ofte en nordpil. Legg kartet slik at nordpilen i kompasset peker opp eller i samme retning som nordpilen på kartet.

Legg kompasset på kartet slik at siden av kompasset peker fra punktet der du er til det punktet du skal til. Så vrir du kompasshuset slik at linjene inni kompasset er parallelle med linjene som går nord/sør på kartet. Pass på at den tegnete pilen inne i kompasshuset peker nord på kartet!

Løft kompasset opp fra kartet og snu deg og detsånn at den flytende nordpilen ligger inne i den tegnete pilen i kompasshuset. Nå peker marsjpilen på kompasset rett mot det punktet du skal. 

Mellompunkt

Det kan være vanskelig eller umulig å gå i en helt rett linje mellom to punkter. Da kan det være lurt å se på kartet hvor det er mulig å gå, kanskje må du ta ut kompasskurs til et annet punkt mellom der du er og dit du skal, gå dit og ta ut en ny kompasskurs derfra. Husk at jo mer du avviker fra kursen du har tatt, jo mer vil du bomme på målet ditt.

Her kan du se hvordan du skal ta ut en kompasskurs: 
 

 

UTSTYR

  • Kart
  • Kompass