For å ta ut en kompasskurs trenger du et kart og et kompass. Vi bruker kompasskurs for å finne veien til et punkt på kartet. Kompasskursen er en rett linje fra det punktet vi står til det punktet vi skal til. Følger vi denne rette linjen vil vi finne veien dit vi skal.

For å ta ut en kompasskurs må vi starte med å orientere kartet. Nord er alltid opp på et kart, kartet har også ofte en nordpil. Legg kartet slik at nordpilen i kompasset peker opp eller i samme retning som nordpilen på kartet.

Nå legger du kompasset på kartet slik at siden av kompasset peker fra punktet der du er til det punktet du skal til. Så vrir du kompasshuset slik at linjene i dette er parallelle med linjene som går nord/sør på kartet. Pass på at den tegnete pilen inne i kompasshuset peker nord på kartet!

Nå løfter du kompasset opp fra kartet og vrir på det til nordpilen ligger inne i den tegnete pilen i kompasshuset. Nå peker marsjpilen på kompasset rett mot det punktet du skal. 

Det kan være vanskelig eller umulig å gå i en helt rett linje mellom to punkter. Da kan det være lurt å se på kartet hvor det er mulig å gå, kanskje må du ta ut kompasskurs til et annet punkt mellom der du er og dit du skal, gå dit og ta ut en ny kompasskurs derfra. Husk at jo mer du avviker fra kursen du har tatt, jo mer vil du bomme på målet ditt.

UTSTYR

  • Kart
  • Kompass