LEIRBÅL

Leirbålet er et fint samlingssted på speidertur og speiderleir. Hvis dere ikke kan tenne et faktisk bål, kan dere likevel samles for å synge og leke sammen. Før leirbålet velger dere en eller to til å lede leirbålet. 

Leirbålsvettregler
 

Her er 10 leirbålsvettregler som er fine å se gjennom før du arrangerer leirbål: 

 1. Den som har ansvar for å lede leirbålet går gjennom det planlagte innholdet med en voksen leder før leirbålet. 
 2. Ha en bålansvarlig som passer på bålet og følger med på at tilskuere og aktivitet har god avstand til bålet.
 3. Tenk brannsikkerhet. Ha rikelig med vann tilgjengelig. 
 4. Variere innslagene med både sanger, leker, sketsjer og rop. 
 5. Er det nye speidere tilstede, fortell  hva et leirbål er og hvordan det fungerer.
 6. Pass på at alle ser hva som skjer og hører godt.
 7. Ha med sangark eller sangbøker slik at alle kan være med å synge.  
 8. Velg nye deltakere for hvert innslag hvis det er mulig. Si noe om hva leken eller konkurransen handler om først, slik at alle kan vurdere om de vil være med. 
 9. Sett tydelige regler for bruk av mobil, hodelykt eller andre forstyrrende elementer. 
 10. Pass på at alle føler seg inkludert og ivaretatt gjennom hele leirbålet. Ikke vær redd for å bryte inn dersom du ser at noe ikke er som det skal være.

 

Illustrasjon av speidere som forteller historier.

Opbygging av et leirbål

Her er forslag til hvordan dere kan bygge opp et leirbål:

 • Start med en bålinnvielse. Bålinnvielser finnes i flere varianter og er en fin måte å sette i gang et leirbål på. Innvielsene sier noe om hva bålet i seg selv kan symbolisere. Dere kan også ha bålsanger som innledning, for eksempel Bålets flammer
 • Ha et variert innhold med leker, sanger, sketsjer og rop. 
 • Ha rop etter hvert innslag. Dette er en god måte å applaudere innslagene på i ekte speiderånd.
 • Det er fint å avslutte leirbålet med rolig innhold. Det kan for eksempel være en liten andakt og noen sanger som I den mørke kveld og Fall til ro. Speiderbønnen og Tapto er fine å ta helt til slutt.

Andre tips: 

 • 45–60 minutter er en fin tidsramme for et leirbål.
 • Sketsjer bør være maks fem minutter.
 • 10 minutter er en fin maksgrense for leker, men dersom en lek engasjerer alle kan dere vurder om den kan fortsette litt lenger. 

Under finner du noen forslag til sanger, rop og innslag, men det er bare fantasien som setter grenser for hva som kan vises frem på et leirbål!

Sanger

Ta med Speidersangboka eller en annen sangbok til leirbålet, så kan alle være med å synge! Dere kan også velge sanger utenom sangbøker, det viktigste er at noen kan sangene godt. Ha gjerne en forsanger som synger høyt, så er det lettere for speiderne å bli med å synge.

Rop

De fleste leirbål inneholder litt roping. Roping kan være i stedet for klapping etter et innslag, eller det kan være et eget innslag. Det finnes mange speiderrop, Det finnes mange speiderrop, trykk her for å finne noen av de.

Sketsjer

Sketsjer er korte, morsomme skuespill som skal få tilskuerne til å le. Du kan for eksempel dramatisere en vits eller en morsom historie, bruke en speidersketsj du har sett på et annet leirbål eller du kan finne på en helt egen sketsj. Her finner du noen eksempler på speidersketsjer:

Leker

For å aktivisere publikum er det gøy med leker som alle kan være med på.
 

Illustrasjon av henteleken.

Henteleken versjon 1: Del tilskuerne i to lag. En fra hvert lag er lagleder og kommer opp på scenen. Leklederen roper opp én og én gjenstand, for eksempel speiderskjerf, rosa sokk, teltplugg osv.

Laget skal fortest mulig hente gjenstanden som blir ropt opp og gi den til laglederen sin. Den laglederen som først holder gjenstanden får ett poeng. 

Det laget med flest poeng til slutt vinner leken. Det er lurt å ha laget liste over hva som skal hentes før leken setter i gang.

Henteleken versjon 2: I stedet for at lagene skal hente fysiske ting, kan dere finne en på laget som for eksempel:

 • Har vært i Asia.
 • Har et etternavn som begynner på K.
 • Kan et turntriks.
 • Kan si navnet sitt baklengs.
 • De to med størst aldersforskjell.
 • Som kan ta tunga på nesa.

Bare fantasien setter grenser for kategorier. Vær kreativ! Denne varianten kan skape engasjement for alle rundt leirbålet.
 

Sangleken: Denne leken går ut på å dele gruppen i to. Den som leder leken sier en bokstav. Det første laget med en deltaker som reiser seg opp og synger en sang på den bokstaven får et poeng. Dere kan bruke både sangtittel, refreng og starten av sangen, så lenge det er tydelig hva reglene er.

Leder-mime-lek: Del tilskuerne i to lag. De som leder leken mimer eller spiller en av lederne eller roverne i gruppen. Det laget som først klarer å gjette hvilken leder eller rover som blir spilt får poeng.

Bevegelsessanger

Bevegelsessanger er perfekt for å involvere alle på leirbålet og for å holde varmen i kalde speidere. Her finner dere noen fine bevegelsessanger dere kan bruke