Leirbålsvettregler

  1. Den som har ansvar for å lede leirbålet går gjennom det planlagte innholdet med en voksen leder før leirbålet.
  2. Ha en bålansvarlig som passer på bålet og følger med på at tilskuere og aktiviteter har god avstand til bålet.
  3. Tenk brannsikkerhet. Ha rikelig med vann tilgjengelig.
  4. Variere innslagene med både sanger, leker, sketsjer og rop.
  5. Er det nye speidere tilstede? Fortell hva et leirbål er og hvordan det fungerer.
  6. Pass på at alle ser hva som skjer og hører godt.
  7. Ha med sangark eller sangbøker slik at alle kan være med å synge.
  8. Velg nye deltakere for hvert innslag hvis det er mulig. Si noe om hva leken eller konkurransen handler om først. Da kan alle vurdere om de vil være med.
  9. Sett tydelige regler for bruk av mobil, hodelykt eller andre forstyrrende elementer.
  10. Pass på at alle føler seg inkludert og ivaretatt gjennom hele leirbålet. Ikke vær redd for å bryte inn dersom du ser at noe ikke er som det skal være.