Smuglerstikk, eller Dick Turnips knop, er en knute som raskt kan løses opp. Den brukes gjerne for å sikre et tau midlertidig, for eksempel en hest eller en båt til en påle. Hvis du drar i det ene tauet vil knuten strammes til, men dersom du drar i det andre tauet, løsner knuten. 

SLIK GJØR DU

  1. Lag en bue på tauet og før det rundt objektet du skal feste tauet til. 
  2. Trekk den lange, festede enden opp under buen som du har tredd rundt objektet. 
  3. Lag en bue med den løse enden og trekk den opp gjennom buen du lagde i punkt to. 
  4. Dersom du drar i den faste enden, vil knuten strammes. Dersom du drar i den løse enden vil knuten løsne seg.