Oppå Lauvåsen veks det jordbær
Fine jordbær, raude jordbær
Heile væla er berre jordbær
Finn eit'strå og træ dom på
Eit er for gammalt, det ska få stå
eit er for grønt, det går vi ifrå
Men aille andre ska vi ta med hemmat
og leve lykkelig med sukker på

Oppå Lauvåsen veks det gutter
Fine gutter, sterke gutter
Heile væla er berre gutter
Finn eit'strå og træ dom på
Ein er for gammal, han ska få stå
ein er for ung, han går vi ifrå
Men aille andre ska vi ta med hemmat
og leve lykkelig med sukker på

Oppå Lauvåsen veks det minner
gode minner, gælne jordbær
Heile væla er berre minner
Finn eit'strå og træ dom på
Eit er for gammalt, det ska få stå
eit er for nytt, det går vi ifrå
Men aille andre ska vi ta med hemmat
og leve lykkelig med sukker på