Januar

 

Refleks - se HER for møteforslag.

Ski - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle slags årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk (siste del hvis dere legger det opp som en dagstur).

 

eller
Klatring -se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp
 • Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
 • Kjenner en stifinner 6 kristne symboler

 

Februar

 

Kirkeår - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kjenner en stifinner seks kistne symboler
 • Har en stifinner erfart å besøke en lokal gravlund sammen med andre stifinnere, og vet hvordan man skal opptre på en gravlund.

 

Tenkedagsfeiring - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Har en stifinner erfart å delta på minst en Scout/Guides Own utendørs
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Kjenner en stifinner til hvorfor og når man feirer Tenkedagen og St. Georgsdagen.

 

Mars

 

Svømme - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til lek ved vann

 

Eksperiment - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å samerbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: - Jesus forutsier Peters forneltelse.

 

April

 

Vått - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner vært på dagstur og ivernattingstur regelmessig og er godt kjent i flere turområder i stifinnertroppens nærmiljø.
 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til lek ved vann.
 • Her en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: - I Getsemane, Matteus 26, 36 - 46

 

Knuter - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
 • Kan en stifinner båtmannsknopp, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og kunne bruke dem i praksis.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesus lever Matteus 28, 1 - 10.

 

Mai

 

Dyr i vann - se HER for møteforslag ved saltvann - se HER for møteforslag ved ferskvann.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage en nyttegjenstand til bruk på tur eller leir.
 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de valigste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 arter.
 • Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesus går på vannet, Johannes 6, 16 - 20.

 

Pionering kryssurring - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
 • Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
 • Har en stifinner erfart sammen med andre speidere, og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pioneringsprosjekt.

 

Fisk - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
 • Kan en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
 • Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.
 • Har en stifinner erfart å øve på å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: - Jesus metter 5000, Johannes 6, 1 - 15

 

eller
Pionering vinkelsurring - se HER  for møteforslag.


Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
 • Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
 • Har en stifinner erfart sammen med andre speidere, og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pioneringsprosjekt.

 

Juni

 

Haik - se HER for møteforslag.

Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle årstider og erfart og pakke og bære sin egen dagstursekk.
 • Har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessig og er godt kjent i flere turområder i stifinnertroppens nærmiljø.

 

eller
Kano - se HER for møteforslag.


Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave med de andre i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart å være på dagstur og overnattingstur regelmessing, og er godt kjent i flere turområder iPunkter fra Speiderstigen: stifinnertroppens nærmiljø.
 • Har en stifinner erfart å vurdere risikoknyttet til båltening, knivbruk og lek på is og ved vann.

 

Leir - se HER for møteforslag (kommer).

Punkter fra Speiderstigen:

 • Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/ møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
 • Har en stifinner erfart å overnatte borte fra hjemmet sammen med andre speidere.

 

Gå tilbake til oversikten over semestermerkene for stifinnere.