Vann
MånedTemaPunkter fra Speiderstigen
JanuarRefleks- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
- Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
- Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle slags årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk. (Siste del hvis dere legger det opp som en dagstur.)
JanuarSki- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
- Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
- Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
- Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle slags årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk. (Siste del hvis dere legger det opp som en dagstur.)
FebruarKnuter- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
- Kan en stifinner båtmannsknopp, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og kunne bruke dem i praksis.
- Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
FebruarTenkedagsfeiring- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Har en stifinner erfart å delta på minst en Scout/Guides Own utendørs
- Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Mirjam redder Moses
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Kjenner en stifinner til hvorfor og når man feirer Tenkedagen og St. Georgsdagen.
MarsPionering- Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie  Påske del 1. (Matteus 26, 6 - 26,13)
- Kan en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
- Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
- Har en stifinner erfart sammen med andre speidere, og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pioneringsprosjekt.
MarsKirkeåret- Kjenner en stifinner seks kistne symboler
- Har en stifinner erfart å besøke en lokal gravlund sammen med andre stifinnere, og vet hvordan man skal opptre på en gravlund.
AprilDyr i vann- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i stifinnertroppen.
- Har en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage en nyttegjenstand til bruk på tur eller leir.
- Kjenner en stifinner navn og utseende på de valigste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 arter.
- Har en stifinner erfart å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
AprilSt. Georg- Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie  Det dobbelte kjærlighetsbudet, Matteus 22, 37-40
- Kjenner en stifinner historien om minst en helgen, og har vært med i en samtale om hvilken rolle helgener/forbilder kan ha for oss.
- Har en stifinner erfart å delta i kreative framstilling av bibelfortellinger eller lignende
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Kjenner en stifinner til hvorfor og når man feirer Tenkedagen og St. Georgsdagen
Mai Haik- Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie Jesus og Tomas (Johannes 20, 24 - 29)
- Har en stifinner erfart å overnatte borte fra hjemmet sammen med andre speidere
- Kan en stifinner bruke kniv forsvarlig
- Kan en stifinner tenne bål på tur uten andre medbrakte hjelpemidler enn en avis og fyrstikker
- Har en stifinner sammen med andre speidere og under ledelse av en voksen, å bygge et enkelt pioneringsprosjekt.
MaiFisk- Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
- Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
- Har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
- Kan en stifinner erfart å bruke ulike nevenyttighetsteknikker til å lage nyttegjenstander til bruk på tur eller leir.
- Kan en stifinner båtmannsknop, knyte sine egne skolisser, flaggstikk, dobbelt halvstikk og tømmerstikk og har brukt dem.
- Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.
- Har en stifinner erfart å øve på å vurdere risiko knyttet til båltenning, knivbruk og lek på is og ved vann.
JuniLeir- har en stifinner erfart å måtte kle seg for turer/ møter til alle årstider og erfart å pakke og bære sin egen dagstursekk.
- har en stifinner erfart å overnatte borte fra hjemmet sammen med andre speidere.

 

Gå tilbake til oversikten over semestermerkene for stifinnere.