BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les salme 24, Sal 24, 1-10
 

ANDAKT

av Anne Skoglund

Jeg har nettopp lest boka «Blå» av Maja Lunde. Boka er enkelt fortalt en roman om vann. Forfatteren drar leseren inn i spennende fortelling om følgene av klimaendringer, om isen som smelter, om vannet som gir liv og som blir en kritisk mangelvare. Det er ikke til å komme unna at tilgangen til vann er kritisk i utsatte områder.

Her i Finnmark står den samiske tradisjonen sterkt. Den lærer oss å lytte til naturens stemme. En eldre same sa det slik: «Det er naturen som bestemmer målet, ikke mennesket». For ham handler det om å ferdes varsomt i naturen og ikke høste mer enn naturen tåler. For med naturens stemme er det slik at hvis du tar alt for mye, så forteller naturen deg at vedskogen ikke vokser mer, reinen tar slutt eller at fisken blir borte i vannene. Du må lytte til naturens stemme.

Alt henger uløselig sammen. I Salme 24,1–2 står det: «Jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der, er hans. For han har grunnlagt jorden på havet, grunnfestet den på strømmende vann.»

Ikke nok med at Gud har skapt alt, han har gitt oss i oppgave å ta vare på hans skaperverk til fellesskapets beste. KFUK-KFUM-speiderne er kjent for å bruke og ta vare på skaperverket og naturen, for å ta ansvar for seg selv og andre, og for å gjøre tjeneste for samfunnet. Vi må gjøre det med troverdighet. Vi må være troverdige forvaltere av Guds skaperverk.

Jesus sa lite om miljøvern, slik vi forstår begrepet - men han snakket desto mer om din neste. En gang Jesus virkelig ville understreke det ansvaret vi mennesker har for hverandre, så sa han: «Det du har gjort mot en av mine minste, har du gjort imot meg.» Indirekte handler dette også om å forvalte skaperverket til fellesskapets beste. Til beste for deg og meg, for verdens befolkning og for kloden. Stort ansvar?

Vi takker og ber

  • Vi takker for innsatsen og engasjementet som blir lagt i Globalaksjonen.
  • Vi takker for gode og lærerike opplevelser for alle som deltar på kurs i forbundet.
  • Vi takker for alle som har tatt på seg verv og oppgaver i organisasjonen. 
  • Vi ber for nye speidere og ledere.
  • Vi ber for de som bruker tiden og energien sin på å planlegge speiderarrangement.
     

Gi oss, Gud, en visjon om vår verden
slik som din kjærlighet vil omskape den;
en verden hvor de svake blir beskyttet, ikke utnyttet,
en verden hvor ingen er sultne eller fattige,
en verden hvor goder og ressurs blir delt, så alle kan nyte godt av dem,
en verden hvor nasjoner, raser og kulturer lever i toleranse og gjensidig respekt,
en verden hvor fred bygger på rettferd og hvor rettferden styres av kjærlighet.
Gi oss mot og inspirasjon til å bygge denne verden, gjennom Jesus Kristus, vår Gud.
Amen