Skrittelling

Lange avstander kan best måles ved å skritte dem opp. Det forutsetter at du vet hvor lange skritt du tar. Det kan du måle ved å gå et stykke på for eksempel 50 m og telle hvor mange skritt du tar. Vanlig skrittlengde for en voksen er omtrent 85 cm, men den er kortere om du ikke er helt utvokst ennå.

Pinnemetoden

Dette er en fin metode for å måle opp bredden på en elv. Ta et øyemerke på den motsatte bredden, for eksempel en stein eller et tre (A). Plasser en pinne på din side av elva nøyaktig rett overfor øyemerket (B). Gå langs elva et tilfeldig antall skritt, for eksempel 10. Sett en annen pinne der (C). Fortsett å gå langs bredden i samme retning like mange skritt. Sett en ny pinne der (D). Fra dette punktet snur du deg vekk fra elva og går til du kan sikte inn pinnen C og merket A bak hverandre. Dette punktet kaller du E. Avstanden mellom D og E er avstanden tvers over elva.

Skyggemetoden

Denne metoden kan du bruke til å måle noe høyt som kaster skygge, for eksempel et tre (X). Mål lengden av skyggen (S) fra en stav du kjenner høyden på (H). Så måler du lengden av skyggen som kastes fra treet (A). Divider lengden av treets skygge på lengden av stavets skygge. Det tallet du får nå multipliserer du med høyden på staven (X = H * A/S). Da får du treets høyde.

Blyantmetoden

Denne metoden er god for å finne høyden på et tre, et hus eller lignende. Plasser noe du kjenner høyden på ved foten av treet, for eksempel en person. Hold en liten pinne, en fyrstikk eller en blyant på strak arm. Lukk det ene øyet og gå så langt vekk fra treet at pinnen akkurat dekker personen. Flytt pinnen oppover for å se hvor mange ganger den går opp i treets høyde. Multipliser personens høyde med antallet ganger du fant, og du har treets høyde.

Steinkastmetoden

For å finne bredden på ei nokså stilleflytende elv, kan du slippe en stein ved den elvebredden du står på. Merk av stedet du står før du slipper. Gå langs med ringene steinen lager i vannet til du ser at ringene treffer den andre elvebredden. Avstanden fra der du stod til der du står nå tilsvarer bredden på elva.

Boermetoden

Hold en blyant på strak arm, lukk det høyre øyet og sikt over blyanten mot punktet du vil vite avstanden til. Lukk det venstre øyet, åpne det høyre. Bedøm  i meter hvor langt blyanten flytter seg til siktepunktet. Den anslåtte avstanden multipliseres med 10 for å finne avstanden fra der du er til siktepunktet. 

metoden er basert på at avstanden fra tommelen til øyet er ca. 10 ganger avstanden mellom øynene.

Aktivitet: trene øyemål

Mål opp tre retninger på et åpent område.

  • Fra start til a = 25 meter
  • Fra start til b = 100 meter
  • Fra start til c = 50 meter

(Er området for lite kan du selvfølgelig bruke kortere avstander.)

Oppgi at avstanden til a = 25 meter.

Først skal speiderne ved hjelp av øyemål si hvor langt det er til b og c.

Deretter får speiderne skritte opp avstanden fra start til a så mange ganger de vil. Etterpå skal de beregne avstanden fra start til b og c ved å skritte dem opp.