Førstemann til å få fyr i bålet:
Del speiderne i grupper og del ut utstyr til hver gruppe. Hva de trenger avhenger av hvor store speiderne er og hvor gode de er på å lage bål. Eldre speidere kan få utdelt kun fyrstikker, øks og sag. Yngre speidere kan få fyrstikker, ved, avis og opptenningsved. Den første gruppen som har fått skikkelig fyr i bålet vinner. Lag gjerne mat på bålet når det brenner.

Førstemann til å få vann til å koke:
Gjøres som en forlengelse av forrige konkurranse. Del i tillegg ut en hermetikkboks eller en liten kjele med like mye vann i til hver gruppe. Gruppene skal så få fyr i bålet og deretter få vannet til å koke ved hjelp av bålet. Den første gruppen som har fått vannet sitt til å koke vinner.

Førtsemann til å lage maten ferdig:
Del speiderne i grupper. De kan enten starte med hvert sitt bål, eller de kan starte kun med utstyr til å lage bål av. Gi hver gruppe samme mat som skal lages på bålet, for eksempel popcorn eller kakao. Den første gruppen som får poppet ett popcorn eller kokt opp kakaoen vinner. Kos dere med maten etterpå.

Førstemann til å brenne over et tau:
Del speiderne i grupper. Spenn opp en bit med tau (f.eks. sisal) mellom to pinner, ett tau per gruppe. Speiderne starter med utstur til å lage bål og tenner opp under tauet. Den første gruppen som brenner over tauet vinner. Hvis det er aldersforskjell på de ulike gruppene kan dere jevne ut dette med å henge tauet til de eldste speiderne litt høyere. 

UTSTYR

  • Utstyr til å lage bål - avhenger av alder på speiderne. 
  • Noe å lage på bålet hvis dere vil (f.eks. kakao, marshmallows eller popcorn)