BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

Biologisk kjønn er det som på engelsk kalles sex og kulturelt eller sosialt kjønn er det som på engelsk kalles gender. For eksempel er det at man er biologisk jente grunnen til at man får pupper, og hvis man er biologisk gutt er det grunnen til at man kommer i stemmeskiftet og får skjegg.

Mange ting vi forbinder med gutter og jenter er kulturelt betinget, de kommer av sosiale forventninger. Noen tenker for eksempel at jenter ikke kan være bilmekanikere eller at gutter ikke kan være sykepleiere, eller at jenter er "søte" og gutter er "tøffe". De ulike egenskapene vi forbinder med gutter og jenter forandrer seg over tid, og er ulike i ulike kulturer.

Med andre ord kan man si at biologisk kjønn eller biologiske karakteristikker ikke forandrer seg, i hvert fall ikke uten medisinsk hjelp, mens sosialt eller kulturelt kjønn er konstruert og kan forandre seg. Det er noe vi lærer fra kulturen og kan handle om for eksempel kvinnelige og mannlige yrker, klær, oppførsel, kvaliteter, forventninger og lignende. Sosialt eller kulturelt kjønn er definert ut fra samfunnet og kulturen, og er ikke en automatisk følge av biologiske kjønn. 

SLIK GJØR DU

 1. Snakk om forskjellene mellom biologisk kjønn (sex) og soisialt kjønn (gender).
 2. Del ut listen over påstander som du finner under ressurser.
 3. Be speiderne om å skrive B ved de påstandene de mener er knyttet til biologisk kjønn og S ved påstandene de mener er kulturelt eller sosialt betinget.
 4. Når alle er ferdige, se om dere har satt S og B på de samme påstandene. 
 5. Snakk om disse spørsmålene:
  • Var noen av påstandene overraskende?
  • Er egenskaper vi forbinder med sosialt kjønn medfødt eller noe vi lærer oss?
  • Hvordan varierer kjønnsroller og kjønnsforventninger mellom ulike kulturer og over tid?
  • Hvordan styrer alder, etnisitet og klasse kjønnsroller?