Forklar gruppa forskjellen mellom biologisk kjønn (engelsk: sex) og kulturelt/sosialt kjønn (engelsk: gender). For eksempel det at man biologisk er jente gjør at man får pupper, hvis man er gutt kommer man i stemmeskiftet og får skjegg.

Mange ting vi forbinder med gutter og jenter er derimot kulturelt betinget, det kommer av sosiale forventninger. Dette gjelder for eksempel hvis man tenker at en jente ikke kan være bilmekaniker eller en gutt ikke kan være sykepleier, eller at man tenker på unge jenter som ”søte”, men unge gutter som ”rampete” e.l. Prøv å få speiderne til å forstå forskjellen mellom biologisk kjønn og kulturelt/sosialt kjønn. Forklar at hvilke egenskaper man forbinder med gutter og jenter forandrer seg over tid, og er forskjellig i ulike kulturer. Dere kan for eksempel snakke om:

Biologisk kjønn - Biologiske karakteristikker (mannlig eller kvinnelig)

 • Forandrer seg ikke

Sosialt/kulturelt kjønn - Sosialt konstruert

 • Lært ut fra kulturen
 • Endrer seg fra sted til sted og over tid
 • Kan være vanskelig å endre
 • Eksempler
  • Mannlige yrker og kvinnelige yrker
  • Klær
  • Oppførsel
  • Kvaliteter
  • Forventninger
  • Sosialt/kulturelt kjønn er definert ut fra samfunnet og kulturen, det er ikke en automatisk følge av biologisk kjønn.

Gi ut listen over påstandene under og be speiderne om å skrive B ved de påstandene de mener er knyttet til biologisk kjønn, og S ved påstandene de mener er kulturelt eller sosialt betinget.

Påstander om menn og kvinner

1. Kvinner føder barn, menn gjør det ikke.

2. Små jenter er forsiktige, gutter er tøffe.

3. Et barn som ble oppdratt som jente, fikk plutselig mye bedre karakterer da han fikk vite at han faktisk var en gutt.

4. Kvinnelige jordbruksarbeidere i India tjener bare 40-60 % av det mannlige jordbruksarbeidere gjør.

5. Kvinner kan mate barn fra brystet, menn kan mate barn fra flaske.

6. De fleste bygningsarbeidere i Storbritannia er menn.

7. I oldtiden i Egypt holdt menn seg hjemme og drev med veving. Kvinner hadde hovedansvaret for familien. Kvinner arvet eiendeler når foreldrene døde, mens menn ikke gjorde det.

8. Menn kommer i stemmeskiftet i puberteten, kvinner gjør det ikke.

9. I en studie av 224 kulturer fant man at i 5 av dem hadde menn ansvaret for all matlaging, mens i 36 av dem hadde kvinner alt ansvaret for å bygge hus.

10. I følge FNs statistikker gjør kvinner 67 % av alt arbeidet i verden, men de tjener bare 10 % av alle verdens inntekter.

Diskuter:

 • har speiderne satt S og B på de samme stedene?
 • om påstandene var overraskende
 • om egenskaper vi forbinder med kulturelt/sosialt kjønn er medfødt eller noe vi har lært oss til
 • hvordan kjønnsroller og -forventninger varierer mellom ulike kulturer og over tid
 • hvordan alder, rase og klasse også i stor grad styrer kjønnsroller