Speiderne får i oppgave å danne et nytt parti og fremme tre kampsaker. Partiet må ha et navn og en logo som speiderne tegner selv. Kampsakene kan være alt fra internasjonal politikk, norsk skolepolitikk eller bare tullesaker. Hvert parti utnevner en leder. Når alle er klare presenterer partilederne de ulike partiene og alle skal stemme på det partiet de støtter.

I Norge har vi hemmelig valg. Det vil si at ingen har rett til å få vite hva man stemmer. Om man vil har man selvsagt lov å fortelle det. Speidervalget skal også være hemmelig.

Det kan være naturlig å snakke om:

  • Hva speiderne vet om valg
  • Hva er et demokrati?
  • Kjenner de til de største partiene i Norge?
  • Hvorfor er det viktig å stemme?

I Norge har vi ganske høy valgdeltagelse, men det er ikke slik i alle demokratier. I USA er jentespeiderne opptatt av at jener skal læres opp til å bruke stemmeretten sin. De har laget en vider som oppmuntrer foreldre til å ta med sine døtre når de skal stemme slik at de vet hvordan det gjøres når de er gamle nok selv. Se videon på youtube i lenken under.