Speiderne får i oppgave å danne et nytt parti og fremme tre kampsaker. Partiet må ha et navn og en logo som speiderne tegner selv. Kampsakene kan være alt fra internasjonal politikk, norsk skolepolitikk eller bare tullesaker. Hvert parti utnevner en leder. Når alle er klare presenterer partilederne de ulike partiene og alle skal stemme på det partiet de støtter.

Kanskje synes speiderne det er vanskelig å komme opp med kampsaker. Da kan det være en god løsning at hvert parti velger seg ett aktivitetsmerke som de vil at troppen skal ta. De presenterer gode argumenter for hvorfor dere skal ta nettopp dette merket, og gjerne forslag til hvordan det skal gjennomføres. Når alle partilederne har lagt frem sine argumenter stemmer alle på hvilket merke troppen skal ta.

I Norge har vi hemmelig valg. Det vil si at ingen har rett til å få vite hva man stemmer. Om man vil har man selvsagt lov til å fortelle det. Speidervalget skal også være hemmelig.

Det kan være naturlig å snakke om:

  • Hva speiderne vet om valg
  • Hva er et demokrati?
  • Kjenner de til de største partiene i Norge?
  • Hvorfor er det viktig å stemme?

I Norge har vi ganske høy valgdeltagelse, men det er ikke slik i alle demokratier. I USA er jentespeiderne opptatt av at jener skal læres opp til å bruke stemmeretten sin. De har laget en vider som oppmuntrer foreldre til å ta med sine døtre når de skal stemme slik at de vet hvordan det gjøres når de er gamle nok selv. Se videon på youtube i lenken under.