BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Marker opp et felt på 7x7 ruter med pinner, klosser eller bokser som markører. Hele feltet må være nordvendt sånn at dere kan finne riktig vei gjennom ved hjelp av et kompass. Avstanden mellom markørene kan dere selv bestemme, men den bør være på minimum en halv meter.
  2. Merk opp en rute med en startmarkør og en sluttmatkør.
  3. Merk opp himmelretningene på noen av markørene i ruta med N, S, Ø eller V sånn at de viser en vei gjennom feltet.
  4. Nå skal speiderne gå gjennom feltet ved å følge retningene som markørene viser. Viser en markør N skal speiderne gå nordover til neste markør med bokstav på seg. Så skal de gå videre i himmelretningen som vises på den nye markøren. 
     

TIPS: Speiderne kan gå gjennom feltet i små grupper eller en og en. Dere velger selv om dere vil bruke kompass eller om dere kun vil øve på himmelretningene i denne aktiviteten. For å gjøre oppgaven mer utfordrende kan dere lage feltet større eller ha med mer diagonale retninger som NØ og så videre.

For å gjøre aktiviteten lenger og for å øve mer, kan dere flytte rundt på markørene etter at alle har vært gjennom ruta, sånn at dere kan prøve å gå på nytt. Kanskje noen av speiderne vil være med å lage ny rute?
 

 

UTSTYR

  • 49 markører, for eksempel pinner, klosser eller bokser
  • Tusj til å tegne på markørene
  • Kompass