Aktiviteten må gjøres på en stor plass. Merk av et startsted ved å tegne et kryss, sette en pinne i bakken, stille opp en kjegle eller lignende. 

Før aktiviteten kan starte må alle speideren ha lært å stille inn kompasset på et gradetall og å peke ut retningen i terrenget ved hjelp av kompasset. Øv gjerne med noen felles retninger før dere starter. Nå skal speiderne lage oppgaver til hverandre.

Speiderne deles inn i par. Hvert par bestemmer seg for en retning. Den ene stiller seg ved startstedet, peker ut kursen, og dirigerer den andre ca ti meter i den retningen. Speideren på startstedet går nå mellom 5 og ti meter mot den andre. Her legger paret en lapp med en bokstav og legger en stein oppå slik at lappen ikke blåser bort. De noterer retning, antall meter og bokstav på et eget ark. 

Når alle har laget 3-4 oppgaver går parene sammen to og to og gir hverandre oppgaver. Man oppgir retning og meter, og kontrollerer om det andre paret finner riktig bokstav.

UTSTYR

  • 1 kompass for hver 2. speider
  • papir
  • blyanter
  • stein eller noe annet som ikke blåser vekk