BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del speiderne inn i grupper og gi de ulike gruppene ulike roller. De fleste skal være mikroplast, noen skal vøre fugler og fisker, og noen skal være renseanlegg. Hvor mange som skal være i hver gruppe avhenger av hvpr mange som skal være med på leken.
 2. Renseanlegget stiller seg på en rekke midt på plassen der dere leker og holder hverandre i hendene. 
 3. Mikroplasten står på den ene siden av renseanlegget og fuglene og fiskene står på den andre. 
 4. Mikroplasten skal prøve å komme seg fra sin side og over til "havet" på den andre siden av renseanlegget.
 5. Samtidig skal renseanlegget prøve å stoppe mikroplasten, men de har bare lov til å sperre veien, ikke til å holde mikroplasten fast.
 6. Når mikroplasten kommer over til havet, vil fuglene og fiskene prøve å spise dem.
 7. Når mikroplasten blir "spist" må den være i magen til dyret som har spist den og holde seg fast rundt magen eller i en arm, noe som vil gjøre det vanskelig for dyrene å bevege seg.
 8. Leken er ferdig når all mikroplasten er spist.
 9. Dere kan gjerne leke leken flere ganger sånn at dere får prøvd flere roller.
   

Poenget med leken er å vise at renseanleggene ikke klarer å fange opp mikroplasten og at den derfor havner i havet. Leken viser også hvordan fiskene og fuglene som spiser mikroplasten mister krefter etter hvert som magene deres fylles opp med plast de ikke klarer å fordøye. Hva kan dere gjøre for å hindre at mikroplast havner i havet?