Lag klar noen fasittegninger, eller la speiderne tegne fasittegninger selv. Fasittegningen kan være omrisset av for eksempel et dyr, og lages ved å følge rutene i arket. Alle fasittegningene samles inn. 

Speiderne får utdelt hvert sitt ruteark og en penn. 
Én i gruppe skal prøve seg som leder og trekker derfor en fasittegning. Den som sitter med fasittegningen, skal få de andre deltakerne til å tegne samme figur kun ved hjelp av himmelretningene. 

Deltakerne setter pennen ved startpunktet og blir instruert på denne måten:

  • Tre ruter mot nord
  • To ruter mot øst
  • Fire ruter mot sør

 

Til slutt vil den som leder være tilbake ved startpunktet. Har deltakerne kommet seg tilbake til startpunktet? Eller gikk de seg bort underveis? De som vil viser frem sin tegning. Dere kan også snakke om hvordan lederen kommuniserte for å hjelpe deltakerne med å finne riktig retning. 

Deretter rullere dere på hvem som er leder og hvem som er deltakere. 

UTSTYR

  • Ruteark - med oppmerket startpunkt
  • Blyanter eller penner
  • Fasittegning - skriv ut fra ressurser eller tegn en selv