BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Begynn med å spørre speiderne om de vet hvordan dyr puster under vann. Spør gjerne om forskjellige dyr. 
  • De fleste dyr som lever under vann har gjeller. Gjellene gjør at dyrene klarer å utnytte oksygenet som finnes i vannet. Når vann strømmer gjennom gjellene via munnen tas oksygenet opp gjennom masse små blodårer i gjellene.
 2. Finn fram en tesil eller lignende og en bøtte med sand og vann i.
 3. Tesilen skal forestille gjeller, nettingen i silen skal forestille blodårer og sanden skal representere oksygenet i vannet. 
 4. Hell vannet gjennom tesilen. Hva skjer med sanden? 
 5. Sanden blir "tatt opp" av nettingen i silen på samme måte som oksygenet blir tatt opp av blodårene i gjellene. 
 6. Spør speiderne hva som skjer hvis dyr som puster med gjeller blir tatt opp av vannet. 
  • Hvis et dyr som puster med gjeller ikke er i vann, tørker gjellene og blodårene som tar opp luft. Gjellene må altså ha gjennomstrømning av vann for å kunne bruke oksygenet som finnes i luften.

TIPS: Det kan være fint å gjennomføre denne aktiviteten en gang dere har fisket eller har tilgang på et fiskehode sånn at dere kan se nøyere på gjellene til fisken samtidig som dere gjennomfører demonstrasjonen.
 

UTSTYR

 • Sil
 • Sand
 • Vann
 • Fisk/fiskehode, hvis dere har