De fleste dyr som lever under vann har gjeller. Gjellene gjør at dyrene klarer å utnytte oksygenet som finnes i vannet. Når vann strømmer gjennom gjellene via munnen tas oksygenet opp gjennom masse små blodårer i gjellene.

Bruk en tesil og en liten bøtte vann med sand i. Tesilen er gjeller, nettingen i silen er blodårer og sanden representerer oksygenet i vannet. Hell vannet gjennom tesilen. Sanden blir "tatt opp" av nettingen i silen akkurat som oksygenet blir tatt opp av blodårene i gjellene. 

Hvis et dyr som puster med gjeller ikke er i vann, tørker gjellene og blodårene som tar opp luft. Gjellene må altså ha gjennomstrømning av vann for å kunne bruke oksygenet som finnes i luften.

 

 

UTSTYR

  • Sil
  • Sand
  • Vann