BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Skriv ut og klipp ut spillkortene som du finner under ressurser.
 2. Marker opp en lang linje, for eksempel ved hjelp av et tau, kritt eller ved å tegne i sanden. Linja skal forestille en tidslinje. Tidslinja begynner i 1930 og slutter i 2016.
 3. Del ut spillkortene til speiderne. Hvis dere er mange, kan flere speidere dele ett kort. Hvis dere er få, kan hver speider få flere kort. Sørg for at alle har minst ett kort.
 4. Lederen leser teksten fra ett av kortene. Anbefalt rekkefølge å lese opp kortene i ligger under ressurser.
 5. Speideren som har kortet som blir lest opp, skal stille seg på tidslinja der hen tror det skal være. Jo nærmere 1930 hendelsen på kortet skjedde, jo lenger til venstre bør speideren stå. Jo nærmere 2016 hendelsen på kortet skjedde, jo lenger til høyre bør speideren stå.
 6. Lederen fortsetter å lese opp kortene, ett og ett. Noen hendelser kan ha skjedd samme årstall.
 7. Når det kommer flere kort, må speiderne justere plasseringen sin på tidslinja. De må tenke på om hendelsen skjedde før eller etter de andre speiderne som allerede står på linja.
 8. Fortsett slik til alle kortene er plassert. Det blir vanskeligere og vanskeligere å plassere seg riktig når det blir flere og flere kort.
 9. Når alle kortene er lest opp og alle speiderne står på tidslinja, kan dere sjekke om alle står riktig. Speideren som står lengst til venstre leser opp kortet sin først. Fortsett mot høyre. Hvis dere kommer til et kort som er plassert feil, kan speiderne sammen prøve å plassere kortet og speideren riktig på tidslinja sånn at dere til slutt har en kronologisk tidslinje fra 1930 til 2016.
   

TIPS: Hvis dere vil gjøre det mer utfordrende, kan speidere som plasserer seg feil på tidslinja, måtte gå tilbake og vente til kortet blir lest opp på nytt før de får prøve å plassere seg igjen.
 

UTSTYR

 • spillkort
 • utstyr til å tegne opp en linje på bakken